پسر بچه ي كلاس پنجمي، با مادربزرگ خود “شري” كه اكنون براي ده ها سال است نابينا شده، رابطه ي بسيار نزديكي دارد.  به علت اين عارضه، “ديلان” نمي توانست علاقه ي خود به بازي هاي رايانه را با مادربزرگش قسمت كند. بنابراين، تصميم گرفت تا يك بازي، فقط مخصوص او بسازد.

ديلان مي گويد:

“من بازي هاي رايانه اي را دوست دارم، و به دنبال پيدا كردن راهي بودم كه او هم بتواند اين احساس را تجربه كند.”

اگرچه اين پسربچه بازي اش را براي مادربزرگ خود ساخته بود، اما وقتي موضوع در مدرسه ي ابتدايي او مطرح شد، با استقبال از سوي معلمين مواجه شد و اين موضوع خيلي زود به داغ ترين موضوع بحث نمايشگاه علمي مدرسه تبديل گشت.

-

ديلان وقتي مي خواست بازي اش را كه Quacky’s Quest نام دارد بسازد، برنامه ي GameMaker (كه كوهنورد هم با آن ساخته شده است) را دانلود كرد و بعد طرح هايي از بازي را كه در ذهن داشت در دفتر خود نوشت و براي طرح شخصيت اصلي هم از طراحي دوران دبستان پدرش كه در جمع آن ها Quacky نام گرفته بود، استفاده كرد.

-

مرحله به اين صورت است كه بايد يك تخم طلايي را پيدا كنيد. در مسير حركت صداهايي پخش مي شوند كه بازيباز را راهنمايي مي كنند به كدام سمت حركت كند و يا خبر از خطري كه در مقابل او است،  مي دهد. مسير رسيدن به تخم طلايي هم با “الماس” نشانه گذاري شده است و طبق قاعده گرفتن هر الماس يك صداي مخصوص دارد و تداوم اين صدا و يا قطع شدن آن بازيباز را راهنمايي مي كند كه مسير را اشتباه نرود.

پدر ديلان مي گويد كه “صدا” بهترين ابزار براي مادربزرگ بوده و او [ديلان] اين را به خوبي متوجه شد. مادر ديلان هم خبر از زمان ۳۰ ساعته ي ساخت بازي مي دهد.

شري، بعد از بازي كردن اين بازي متوجه يك مشكل در آن مي شود كه آن هم يك مسير كور در طرح بازي بوده كه باعث مي شده بازيباز در مسير گم شود و براي مدت زيادي هم گيج باشد، چرا كه در اين مدت هيچ صدايي به گوش نمي رسيده. البته اين مشكل را ديلان بعد از شنيدن رفع كرد.

-

حالا ديلان هم جايزه ي نمايشگاه علمي مدرسه را برده و هم از ديد مادربزرگ و دوستانش برنده اي است كه شعار “خواستن توانستن است” را به حقييقت بدل كرده.

دسته ها : اخبار
چهارشنبه سیم 1 1391
X