بعد از آنكه دو شماره ي اول «دد اسپيس» توانست هم نظر منتقدان را به خود جلب كند و هم فروش خوبي كسب كند ساخت شماره ي سوم غافلگير كننده نبود به هر حال Visceral games و EA ترجيح دادند به طور رسمي ساخت بازي را تاييد نكنند.
يكي از خرده فروشان آفريقاي جنوبي با نام BT Games اقدام به پيش فروش بازي Dead Space 3 كرده است. اين به معناي اعلام رسمي EA نيست و شايد هم BT games چيزهايي ميداند كه ما نميدانيم

دسته ها : اخبار
چهارشنبه سیم 1 1391
X