پيش از اين Axel فقط براي كساني كه بازي Twisted Metal را پيش خريد كرده بودند در دسترس بود اما مطابق با اعلام انجام شده كساني كه از امروز اقدام به خريد بازي كنند ميتوانند به طور رايگان اين شخصيت را دانلود كنند.
اما خبر ديگر در خصوص Twisted Metal به حضور احتمالي شخصيت Sweet Tooth به عنوان شخصيت قابل بازي در Starhawk اختصاص دارد و در اين خصوص ويدئويي ۱ دقيقه اي هم منتشر شده است كه بر اين موضوع صحه مي گذارد.

دسته ها : اخبار
چهارشنبه سیم 1 1391
X