Call of Duty: Modern Warfare 3 در ابتداي عرضۀ خود و در روزها و هفته هاي اول، تمام ركوردهاي فروش مربوط به بازي هاي رايانه اي را تغيير داده و توانست بسياري از ركوردها را به نام خود ثبت كند، ولي انگار در فروش بلند مدت به پاي بازي قبلي خود يعني Call of Duty: Black Ops نرسيده است. طبق گزارش هاي Macquarie Equities بازي Modern Warfare 3 در آمريكا ۴٫۲ درصد كمتر از بازي Black Ops به فروش رفته است. طي ماه مارچ ۲۰۱۲ فروش بازي Modern Warfare 3 نصف فروش بازي Black Ops در مدت مشابه سال ۲۰۱۱ بوده كه نشان دهندۀ استقبال كم از اين بازي نسبت به BO است.

دسته ها : اخبار
چهارشنبه سیم 1 1391
X