با من باشي دوست دارم /تنها باشي دوست دارم /امروز روز ميلادته /هرجا باشي دوست دارم تولدت مبارك


هرروز برات رويايي باشد دردست نه دوردست عشقي باشد دردل نه درسر ودليلي باشد براي زندگي نه روزمره گي تولدت مبارك


هرروز برات رويايي باشد دردست نه دوردست عشقي باشد دردل نه درسر ودليلي باشد براي زندگي نه روزمره گي تولدت مبارك


دوست عزيز: تقارن بهار طبيعت را با شكفتن موجوديتت رو بهت شادباش ميگم
اميدوارم روزگارت سبز باشه....


بهترين آهنگ زندگي من تپش قلب توست و قشنگ ترين روزم روز شكفتنت. عزيزم تولدت مبارك!


خداي اطلسي ها با تو باشد * پناه بي كسي ها با تو باشد * تمام لحظه هاي خوب يك عمر* بجز دلواپسي ها با تو باشد * تولدت مبارك

چهارشنبه سیم 1 1391
X