جاي خاليت را نفس عميق مي كشم ... عطرت از تو باوفا تر است !

 

موسيقي دوريت راچه كسي مي سرايدكه صداي سكوتش همه هستي ام رافراگرفته...


گاهي فرار ميكنم از فكر كردن به تو مثل رد كردن آهنگي كه خيلي دوسش دارم.


ديگه فرصتي براي پيامك نيست دست واژه ها را ميگيرم و بديدنت ميآيم. دلتنگيت در هيچ پيامي نميگنجد.


كهنه فروش تو كوچمون داد ميزد: "چراغ كهنه ميخريم.... وسايل شكسته ميخريم" بي اختيار داد كشيدم كهنه فروش قلب شكسته ميخري؟ با يه لبخند تلخ گفت: اگه ارزش داشت كه نميشكست........

دسته ها : پيامك دلتنگي
چهارشنبه سیم 1 1391
X