هيچ وقت از جدايي نا اميد نشو...!
شايد حكمتش اين باشه كه قدرشو بيشتر بدوني...
شايد حكمتش اين باشه كه بفهمي بدون اون ديگه نمي‌توني...
شايد هم حكمتش اين باشه كه شيريني به هم رسيدن رو تا عمر داري فراموش نكني...!!!
خدا رو چه ديدي...!؟!؟!؟

 

راديوميگويد:آمارتصادفات خيلى بالاست!
پس چرامن تصادفأهم تورانميبينم؟
بازهم آماردروغ؟!

 

مَـن فـَـ‌رامــ‌وش نَـكـــ‌رده ام ...
مَــن از نَـ‌هــايــتِـــــ درد بـ‌ه بـــي حـسـّــي رسـ‌يـــ‌ده ام . .

 

دلتنگم از اين لبخندهاي خشك ،
احوال‌پرسي‌ هاي معمولي !
چشمانِ من تصويري از جنسِ تو مي‌خواهد . . .

 

بوي مهرباني ميآيد
كجا ايستاده اي ؟ در مسير باد !؟


دسته ها :
چهارشنبه سیم 1 1391
X