وه هار هاتيه وه سه ر شا خه وه
مله وه ر خوه ني وه ناو باخه وه
يه خوه شي وه هار يه ناو بوسان
جفته چر بكيم يه چه ر داخه وه
----------------------------------------
بهار آدمه است به شاخه هاي درختان
پرنده ها در باغها ميخوانند
از خوشي اينكه بهار آمده است
با هم هوره (يكي از آوازهاي كردي) بخوانيم در آلاچيق مزرعه


از لته سل نابم
دلدارم غاين نابم
عاشقم دودل نابم
هژ ته دكه م له ته جدا نابم
با تو قهر نميكنم
دلدارم خيانت كار نميشم
عاشقم من دودل نميشم
خيلى دوستت دارم از تو جدا نميشم


دسته ها : پيامك كردي
چهارشنبه سیم 1 1391
X