گؤزلرينه باخماسام
گؤز نه ييمه گرك دير
آديني چكمز اولسام
ديل نه ييمه گرك دير
سؤز نه ييمه گرك دير
سه سيني ائشيتمز اولسام
ياخشي دير بو دنيادا تك اولسام

به چشمانت نگاه نكنم
چشم به چه دردم مي خورد
اسمت را بر زبان نياورم
زبان به چه دردم مي خورد
كلمه به چه دردم مي خورد
صدايت را نشنوم
بهتر است كه در دنيا تك و تنها باشم


شول فلكين گرديشى٫ هئچ وقت منى شاد ائتمه دى
خسته كؤنلوم بير بلادن٫ غمدن آزاد ائتمه دى
آيرى دوشدوم قووم و قارداشدان منى ياد ائتمه دى
من تكين بخت-ى قارانى خانه ويران ائتمه دى
نئيله ييم ائى دوستان٫ من بى وفايا اوغراديم؟

از گردش چرخ فلك، ناشاد ماندم هر زمان
با قلب مملو از غم و بيداد ماندم هر زمــان
در بند و دور از ياد هر، آزاد ماندم هر زمان
در حسرت يك خانه آباد ماندم هر زمــان
گوئيد با هر دوستي ، گشتم اسيــر بي وفا

دسته ها : پيامك اذري
چهارشنبه سیم 1 1391
X