غضنفر و حيف نون جلو مسجد رد ميشدن،ميبينن مردم هي صلوات ميفرستن.حيف نون ميپرسه چرا اينجا هي صلوات ميفرستن؟غضنفر ميگه:احتمالاً هي برق ميره،هي مياد.هي ميره،هي مياد...


غضنفر همش دعا مي كرده بچه دار شه يه شب جبرئيل مياد تو خوابش ميگه عوض اين همه دعا برو زن بگير !!!


يك بار يك ميخ مي افته توي آب زنگ ميزنه فرار ميكنه


غضنفر 1: يه پرايد خريدم
غضنفر 2: چه رنگيه؟
غضنفر 1: قرمز
غضنفر 2: گرون خريدي!!!!!


غضنفر اينا با فرهنگترين انسان هاي روي زمين هستند...
(دكتر شريعتي زير شكنجه)


دسته ها : شادي - جوك
چهارشنبه سیم 1 1391
X