شخصی تصادف کرده بود.او را به بیمارستان بردند.قرار شد به اتاق عمل برود.مصدوم متوجه شد که دکتر جراح پیر است و دستش می لرزد.به همین دلیل گفت:من می ترسم. پرستار گفت:هیچ نترسید"درست است که دست اقای دکتر می لرزد ولی در موقع عمل ما هم تخت را تکان می دهیم.


دسته ها : پیامک
يکشنبه یازدهم 12 1387
X