به یکی میگن برو روزنامه بخر.یک ساعت بعد با یک اجر بر میگرده.بهش میگن:این چیه خریدی؟میگه:فروشنده گفت از رو بردار.


دسته ها : پیامک
پنج شنبه هشتم 12 1387
X