یک روز مردی در میوه فروشی یک کدو می بینه. به مغازه دار میگه:ببخشیداین گلابی خانواده قیمتش چنده.


دسته ها : پیامک
پنج شنبه هشتم 12 1387
X