دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 11362
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب

 

جدول همترازى واحدهاى دانشگاهى جهت انتقال و ميهمانى دانشجويان بر اساس امتيازهاى نمره آزمون (نمره علمى)، درجه واحد (امكانات)، دورى از مركز و بدى آب و هوا

 

گروه ١

آموزشكده فنى و حرفه اى سما تهران سما - آموزشكده فنى و حرفه اى سما انديشه - تهران پزشكى - تهران جنوب - تهران داروسازى - تهران دندانپزشكى - تهران سما - تهران شمال - علوم و تحقيقات تهران - تهران مركزى

گروه ٢

آموزشكده فنى و حرفه اى سما كرج - آموزشكده فنى و حرفه اى سما اسلامشهر - آموزشكده فنى و حرفه اى سما ورامين - آموزشكده فنى و حرفه اى سما رودهن - آموزشكده فنى و حرفه اى سما پاكدشت - اسلامشهر - رودهن - قيام دشت - ورامين - شهررى - شهريار - كرج - پرند

گروه ٣

آموزشكده فنى و حرفه اى سما تبريز - آموزشكده فنى و حرفه اى سما شيراز - آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما قزوين آموزشكده فنى و حرفه اى سما سهند - تبريز - قم - مشهد - خوراسگان - قزوين - شيراز - دماوند

گروه ٤

آموزشكده فنى و حرفه اى سما اراك - آموزشكده فنى و حرفه اى سما اروميه - آموزشكده فنى و حرفه اى سما اهواز - آموزشكده فنى و حرفه اى سما بابل - آموزشكده فنى و حرفه اى سما تنكابن - آموزشكده فنى و حرفه اى سما رشت - آموزشكده فنى و حرفه اى سما زنجان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما سارى - آموزشكده فنى و حرفه اى سما كوچصفهان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما سمنان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما گرگان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما گرمسار - آموزشكده فنى و حرفه اى سما اردبيل - آموزشكده فنى و حرفه اى سما كياكلا - آموزشكده فنى و حرفه اى سما لاهيجان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما نجف آباد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما نوشهر و چالوس - آموزشكده فنى و حرفه اى سما ساوه - آموزشكده فنى و حرفه اى سما شاهرود - آموزشكده فنى و حرفه اى سما قائم شهر - آموزشكده فنى و حرفه اى سما كرمان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما بندرعباس - آموزشكده فنى و حرفه اى سما يزد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما همدان - بندر عباس - نجف آباد - نوشهر و چالوس - اراك - اردبيل - اروميه - اهواز - دامغان - تنكابن - رشت - زنجان - سارى - ساوه - سمنان - قائم شهر - همدان - كرمانشاه - شاهرود - كاشان - كرمان - يزد - گرگان - گرمسار - لاهيجان - بابل - علوم و تحقيقات اهواز

گروه ٥

آموزشكده فنى و حرفه اى سما آمل - آموزشكده فنى و حرفه اى سما ابهر - آموزشكده فنى و حرفه اى سما تاكستان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما خرم آباد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما دزفول - آموزشكده فنى و حرفه اى سما سبزوار - آموزشكده فنى و حرفه اى سما على آباد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما نيشابور - آموزشكده فنى و حرفه اى سما آستارا - آموزشكده فنى و حرفه اى سما مياندوآب - آموزشكده فنى و حرفه اى سما بندرانزلى - آموزشكده فنى و حرفه اى سما بروجرد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما كازرون - آموزشكده فنى و حرفه اى سما رامسر - آموزشكده فنى و حرفه اى سما سنندج - آموزشكده فنى و حرفه اى سما مرند - آموزشكده فنى و حرفه اى سما مرودشت - آموزشكده فنى و حرفه اى سما شهركرد - بروجرد - بندرانزلى - آمل - بوئين زهرا - خرم آباد - دزفول - علوم و تحقيقات فارس - دهاقان - فسا - رامسر - تاكستان - آستارا - سنندج - بجنورد - سبزوار - شهرضا - على آباد كتول - مياندوآب - فلاورجان - كازرون - خمينى شهر - مرودشت - شهركرد - فيروزكوه - دزفول - شبستر - ابهر - هشترود - نراق - مرند - نيشابور

گروه ٦

آموزشكده فنى و حرفه اى سما آزادشهر - آموزشكده فنى و حرفه اى سما ارسنجان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما بيرجند - آموزشكده فنى و حرفه اى سما شيروان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما زاهدان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما مراغه - آموزشكده فنى و حرفه اى سما فيروزآباد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما قوچان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما ايلام - آموزشكده فنى و حرفه اى سما بوشهر - آموزشكده فنى و حرفه اى سما خوى - آموزشكده فنى و حرفه اى سما دلند - آموزشكده فنى و حرفه اى سما كاشمر - آموزشكده فنى و حرفه اى سما گاليكش - آموزشكده فنى و حرفه اى سما ملاير - آموزشكده فنى و حرفه اى سما نور - آموزشكده فنى و حرفه اى سما تربت حيدريه - آموزشكده فنى و حرفه اى سما ياسوج - آموزشكده فنى و حرفه اى سما خمين - نهاوند - ياسوج - گنبد كاووس - تربت حيدريه - آزادشهر - فيروزآباد - نائين - شيروان - ارسنجان - سوادكوه - استهبان - زاهدان - ايلام - شهرمجلسى - ميبد - بناب - خمين - بهبهان - جهرم - بوشهر - ملاير - بيرجند - تفرش - مباركه - خوى - كاشمر - قوچان - مشكين شهر - گلپايگان - آبادان و خرمشهر - محلات - مراغه - تويسركان - ميمه - نايين - تكا - نور - كليبر

گروه ٧

آموزشكده فنى و حرفه اى سما گناباد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما مسجد سليمان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما ممقان - آموزشكده فنى و حرفه اى سما هرند - آموزشكده فنى و حرفه اى سما تفت - آموزشكده فنى و حرفه اى سما قائنات - آموزشكده فنى و حرفه اى سما داراب - آموزشكده فنى و حرفه اى سما درگز - آموزشكده فنى و حرفه اى سما مهريز - اسكو - اشكذر - ايلخچى - بستان آباد - ملكان - هرند - بهشهر - آذرشهر - دولت آباد - قائنات - گناباد - مسجد سليمان - اسفراين - قروه - بيضا - ممقان - جويبار - ورزقان - خدابنده - داراب - بم - فومن و شفت - زواره - درگز - رودسر - مهريز - لنجان - سروستان - شاهين دژ - خاروانا - بروجن - فراهان - هادى شهر - بندرگز - كوار - تفت - ممسنى

گروه ٨

آموزشكده فنى و حرفه اى سما تربت جام - آموزشكده فنى و حرفه اى سما جيرفت - آموزشكده فنى و حرفه اى سما خلخال - آموزشكده فنى و حرفه اى سما فردوس - آموزشكده فنى و حرفه اى سما مهاباد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما تالش - آموزشكده فنى و حرفه اى سما گچساران - آموزشكده فنى و حرفه اى سما سراب - آموزشكده فنى و حرفه اى سما آباده - آموزشكده فنى و حرفه اى سما رودبار - آموزشكده فنى و حرفه اى سما شوشتر - آموزشكده فنى و حرفه اى سما ميانه - گچساران - بافت - آباده - آشتيان - اردستان - اردستان - اردكان - اقليد - اهر - باغملك - بردسكن - بندرديلم - بوكان - بيجار - تالش - تربت جام - جاسب - جيرفت - حاجى آباد - سلسله و دلفان - خلخال - دورود - دهدشت - رامهرمز - رودان - رودبار - زاهدشهر - زرقان - شپيدان - خامنه - سراب - سيرجان - شوشتر - صوفيان - فردوس - فريدن - كميجان - كنگاور - كوهدشت - ماهشهر - مهاباد - ميانه - ميناب - مينودشت - نى ريز - نطنز - هيدج - گرمى - انار - هريس - رفسنجان - ايذه

گروه ٩

آموزشكده فنى و حرفه اى سما ابركوه - آموزشكده فنى و حرفه اى سما اميديه - آموزشكده فنى و حرفه اى سما سوسنگرد - آموزشكده فنى و حرفه اى سما زرند - آموزشكده فنى و حرفه اى سما قشم - قشم - نقده - گناوه - لارستان - لامرد - طبس - دشتستان - اميديه - ابركوه - اسلام آباد - اليگودرز - عجب شير - ماكو - انديمشك - ايذه - بافق - پارس آباد - بندرلنگه - بردسير - خورموج - زابل - سوسنگرد - شهر بابك - سلماس - صفاشهر - سقز - زرند - صحنه

گروه ١٠

دره شهر - ايرانشهر - تايباد - چابهار - خارك - خاش - اوز - كنگان - سراوان - خنج - كهنوج

 

آیین نامه انتقلات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیمقدمه
با وجود اینکه به صراحت در دفاتر راهنمای آزمون های سراسری دانشگاه تاکید شده است که پذیرفته شدگان هر واحد دانشگاهی (واحدی که خود داوطلب انتخاب کرده است) بایستی در همان واحد دانشگاهی تا پایان دوره خود تحصیل نموده و تقاضای انتقال به دیگر واحد ها را ننمایند اما در حهت کمک به تعدادی از دانشجویان و خانواده محترم آنان که دارای شرایط خاصی بوده یا خواهند شد این آئین نامه تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می شود.

تعاریف
١- انتقال دانشجو: تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد پذیرفته شده به واحد دیگری از دانشگاه آزاد اسلامی در همان رشته و مقطع پذیرفته شده.

٢- میهمانی دانشجو: ادامه تحصیل دانشجو در واحد دیگری از دانشگاه آزاد اسلامی برای مدت معینی در همان رشته و مقطع تحصیلی پذیرفته شده

٣- جدول همترازی: جدولی است که واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به درجه، میانگین نمرات آزمون ورودی دوره های تحصیلی، دوری از مرکز (تهران) و بدی آب و هوا به ده گروه طبقه بندی شده و بر اساس این جدول و ضوابطی که در آئین نامه آورده شده است انتقال و میهمانی دانشجویان حائز شرایط انجام می گردد.

انتقال و میهمانی در شرایط کلیماده ١: جدول همترازی
١-١) انتقال یا میهمانی به گروه ١ جدول همترازی یعنی واحد های دانشگاهی مستقر در شهر تهران ممنوع است.

٢-١) انتقال یا میهمانی از گروه ٣ به گروه ٢ جدول همترازی تا حداقل سقف ده درصد ظرفیت پذیرش واحد با موافقت واحد های دانشگاهی مبداء و مقصد مجاز است و انتقال یا میهمانی بیش از سقف مذکور با موافقت معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر است.

٣-١) انتقال یا میهمانی در داخل واحد های یک گروه (گروه های هم سطح) با موافقت واحد های دانشگاهی مبداء و مقصد امکان پذیر است. (به استثنای گروه ١ و ٢)

٤-١) انتقال یا میهمانی در داخل گروه ٢ جدول همترازی با موافقت معاونت دانشجویی سازمان مرکزی امکان پذیر است.

٥-١) انتقال یا میهمانی از گروه های بالای جدول همترازی به گروه های پائین تر جدول همترازی امکانپذیر است.

٦-١) انتقال از گروه های پائین جدول همترازی تا یک گروه بالاتر جدول همترازی صرفاً با موافقت واحد های مبداء و مقصد امکانپذیر است. (به استثنای گروه ١ و ٢)

٧-١) انتقال بیش از یک گروه بالاتر و میهمانی بیش از دو گروه بالاتر در جدول همترازی چنانچه در داخل استان باشد با موافقت رئیس منطقه و چنانچه خارج از استان باشد با موافقت معاونت دانشجوئی سازمان مرکزی امکان پذیر است. (به استثنای گروه ١ و ٢)

٨-١) میهمان در جدول همترازی از گروه های پایین تر تا دو گروه بالاتر صرفاً با موافقت واحد های مبداء و مقصد امکانپذیر است. (به استثنای گروه ١ و ٢)

انتقال و میهمانی در موارد خاصماده ٢: دانشجویان متاهل
١-٢) انتقال و میهمانی دانشجویان دختر، در صورتیکه پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج کرده باشند به محل زندگی همسر، بدون هیچ محدودیتی انجام می شود. در صورتی که دانشگاه محل زندگی همسر دانشجو فاقد رشته تحصیلی دانشجو باشد، می تواند به شهر های همجوار که رشته در آنها دایر است منتقل گردد.

٢-٢) انتقال و میهمانی دانشجوی دختر که قبل از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج کرده است به مرکز استان محل زندگی همسر، در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرین نفر واحد مقصد انجام می شود و در صورتیکه نمره آخرین نفر را کسب ننماید به شهر های استان محل زندگی همسر امکانپذیر است. در صورتی که دانشگاه محل زندگی همسر دانشجو فاقد رشته تحصیلی دانشجو باشد، می تواند به شهر های همجوار که رشته در آنها دایر است منتقل گردد.

٣-٢) انتقال و میهمانی دانشجویان پسر متاهل به محل زندگی همسر به استثنای گروه های ١ و ٢ و مراکز استان ها پس از بررسی تعداد متقاضیان در صورت امکان انجام می شود.

ماده ٣: چند دانشجویی
١-٣) برای کمک به خانواده هایی که چند دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی دارند در صورت موجود بودن رشته و مقطع تحصیلی انتقال آنان به هر یک از گروه های جدول که دیگر اعضای خانواده اشتغال به تحصیل دارند، امکانپذیر است. (به استثنای گروه ١ و ٢)

٢-٣) در صورتیکه رشته و مقطع تحصیلی دانشجو در واحد هائی که دیگر اعضای خانواده اشتغال به تحصیل دارند دایر نباشد، انتقال یا میهمانی به شهرهای همجوار یا استان محل زندگی والدین امکانپذیر است. (به استثنای گروه ١ و ٢)

٣-٣) در صورتیکه متقاضی انتقال یا میهمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل نماید و یکی دیگر از اعضای خانواده وی در سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه آزاد اسلامی) مشغول به تحصیل باشد، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی می تواند به واحد دانشگاه آزاد اسلامی شهر محل اشتغال به تحصیل عضو دیگر خانواده (که غیر از دانشگاه آزاد اسلامی است) انتقال یا مهیمان گردد. (غیر از گروه ١ و ٢ و مراکز استان)

ماده ٤: فوت
١-٤) در صورت فوت پدر یا مادر دانشجو پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه چنانچه دانشجو تنها فرزند و یا سرپرست خانواده باشد، انتقال وی به محل زندگی والدین امکانپذیر است.

٢-٤) در صورت فوت پدر یا مادر دانشجو پس از ثبت نام در آزمون ورودی در صورتیکه دانشجو مشمول تبصره (١) نگردد به مدت دو نیمسال میهمان به محل زندگی والدین امکانپذیر است.

٣-٤) در صورت فوت پدر و مادر دانشجو (همزمان یا غیر همزمان) پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه، انتقال دانشجو به محل زندگی والدین امکانپذیر است.

٤-٤) در صورت فوت همسر دانشجویان دختر پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه چنانچه دارای فرزند باشند، انتقال دانشجویان دختر به محل زندگی والدین خود امکانپذیر است و در صورتیکه فاقد فرزند باشد به مدت دو نیمسال میهمانی به محل زندگی والدین امکانپذیر است.

ماده ٥: دانشجویان کارمند دولت
دانشجویان کارمند دولت، در صورت ارائه حکم انتقال اداری پس از ورود به دانشگاه و معرفه نامه از بالاترین مقام سازمان ذیربط به هر یک از گروه های جدول همترازی امکانپذیر است.

ماده ٦: بیماران خاص و معلولین
انتقال و میهمانی دانشجویان که مبتلا به بیماری صعب و العلاج و مصدومیت و ضایعات پیشرفته و یا دارای معلولیت می باشند در صورتیکه امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل فراهم نباشد پس از بررسی و تایید پزشک معتمد واحد (فرم شماره ٣ به پیوست آئین نامه) در صورت موافقت کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی به هر یک از گروه های جدول همترازی امکانپذیر است.

ماده ٧: دانشجویان شاهد و ایثارگر
انتقال و میهمانی همسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان بالاتر از ٤٠ درصد و همسر و فرزندان جانبازان بالاتر از ٥٠ درصد به کلیه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی پس از تایید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی بلامانع است. (بقیه موارد مربوط به خانواده های ایثارگران براساس آئین نامه ای که قبلا تنظیم و تصویب شده کماکان توسط کمیته مربوط بررسی و پیشنهاد شده و پس از تصویب ریاست دانشگاه مراتب توسط حوزه معاونت دانشجویی انجام خواهد شد.)

ماده ٨: هیات علمی
١-٨) انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به هریک از گروه های جدول همترازی در چهارچوب تفاهم نامه (موضوع بند ٢ ? ٨ این ماده) امکانپذیر است.

٢-٨) در صورت همکاری متقابل وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سایر موسسات آموزش عالی کشور که با دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه مربوطه را امضا کرده باشند و نسبت به انتقال فرزند و همسر اعضای هیات علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایند، دانشگاه آزاد اسلامی نیز نسبت به انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی رسمی و تمام وقت موسسات مزبور با مرتبه علمی مربی و بالاتر به شرط ارائه معرفه نامه از وزارتین و سایر موسسات مذکور به هر یک از گروه های جدول همترازی طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

سایر مواردماده ٩: طرح آموزش معلمان
با توجه به اینکه ترم تابستان برای رشته های آموزش معلمان (کاردانی رشته آموزش ابتدایی، علوم تجربی، زبان و ادبیات فارسی، ریاضی، دینی و عربی و آموزش زبان انگلیسی و کارشناسی ناپیوسته رشته دبیری آموزش ابتدائی، علوم تجربی، زبان و ادبیات فارسی، ریاضی، زبان انگلیسی و الهیات و معارف اسلامی) اجباری می باشد؛ واحد های دانشگاهی می بایست درخواست انتقال و میهمانی اینگونه دانشجویان از ترم تابستان برابر ضوابط فوق بررسی نمایند.

ماده ١٠: دانش آموزان ممتاز مدارس سماء
انتقال فارغ التحصیلان ممتاز مدارس سماء که با شرکت در آزمون سراسری دانشگاه پذیرفته می شوند به واحد دانشگاهی محل زندگی والدین با داشتن شرایط زیر بلامانع است.

١-١٠) نفر اول همکلاسیهای خود در سال آخر دبیرستان باشد.

٢-١٠) در تمام مدت تحصیل خود مردود نشده و درس یا دروس تجدیدی نداشته باشد.

٣-١٠)در سال آخر دبیرستان در هیچ درسی نمره کمتر از ١٤ نداشته و میانگین نمرات سال آخر تحصیل وی کمتر از ١٦ نباشد.

٤-١٠) اعطاء امتیاز فوق با معرفی فارغ التحصیلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهی و تایید مراتب توسط ریاست سماء، بایستی توسط معاونت دانشجوئی دانشگاه انجام گیرد.

تبصره) رشته های پزشکی و دندانپزشکی مستقر در تهران از این امر مستثنی می باشد.

ماده ١١: متفرقه
در مواردی که دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی واجد شرایط هیچ یک از موارد آئین نامه نباشد ولی مشکل دانشجو خاص باشد، درخواست دانشجو بهمراه مدارک و مستندات در کمیسیون انتقالات واحد طرح و در صورت تایید کمیسیون مدارک و نظریه کمیسیون انتقالات به معاونت دانشجوئی سازمان مرکزی ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است واحد های دانشگاهی در این خصوص بایستی دقت نظر لازم مبذول داشته و از ارسال موارد غیر ضروری خودداری نمایند.

حسن نظارت بر اجرای این آئین نامه بر عهده روسای واحدها و مناطق یازده گانه دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

این آئین نامه در ١١ ماده در تاریخ ٣٠/٩/١٣٨٤ به تایید رسیده است و از نیمسال دوم ٨٥ ? ٨٤ لازم الاجرا است. در ضمن فرم های شماره ١، ٢، ٣ به انضمام آئین نامه ارسال می گردد.


دکتر عبدالله جاسبی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی


دسته ها :
جمعه بیست و سوم 4 1385
X