بسم الله الرحمن الرحيم

 

قصد دارم مطالبي كه فكر مي كنم براي دانشجويان كامپيوتر مفيده رو اينجا بذارم

به اميد اين كه بتونم مفيد باشم

 

محمد، جابر

1391/2/7

دسته ها :
پنج شنبه 7 2 1391 1
X