دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 8061
تعداد نوشته ها : 14
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

چگونه در جلسه آزمون تست بزنيم؟

بسياري از داوطلبان در جلسه آزمون اگر با چند سؤال دشوار مواجه شوند ناگهان دستپاچه مي شوند و نظم ذهني خود را از دست مي دهند و احساس مي کنند همه کنکور را از دست داده اند. اين گونه داوطلبان فکر مي کنند ديگران به همه سؤال ها پاسخ مي دهند و فقط آن ها هستند که نمي توانند به سؤال ها جواب دهند متأسفانه اگر سؤال هاي آزموني دشوار باشد دانش آموزان قوي تر بيشتر آسيب مي خورند چرا که مي خواهند به تمام يا اکثر سؤال ها پاسخ صحيح دهند. اما بد نيست بدانيد برخي کساني که در بهترين و دشوارترين رشته هاي دانشگاهي قبول شده اند در بعضي درس ها نمره کمتر از 40% به دست آورده اند.

اگر دانش آموز خوبي هستيد و چند درس را خوب خوانده ايد؛ مبادا فکر کنيد که در کنکور بايد به همه سؤالات پاسخ داد. اگر ديديد که نمي توانيد به چند سؤال متوالي پاسخ دهيد، خود را نبازيد. مطمئن باشيد که ديگران هم وضع شما را دارند. اعتماد به نفس داشته باشيد حتي بد نيست در اينجا کمي هم از خودراضي باشيد و بگوييد وقتي که اين سؤال ها براي من دشوار است واي به حال ديگران! داشتن روحيه، در هر مسابقه اي سرنوشت ساز است. از جمله در اين مسابقه علمي که کنکور نام دارد. به هر حال توصيه مي کنيم در جلسه کنکور به روش زير تست بزنيد. بايد بر اعصاب خود تسلط داشته باشيد و درست مانند يک شطرنج باز ماهر يا يک فرمانده نظامي در سخت ترين شرايط تصميم بگيريد که چه کار کنيد و بهترين کار در هر لحظه کدام است. در هر لحظه بايد تشخيص دهيد، کدام تست را بايد رها کرد، به کدام تست جواب داد و چگونه زمان را تنظيم نمود. روشي را که در زير مي گوييم بارها و بارها در منزل و در کنکورهاي آزمايشي تمرين کنيد تا بتوانيد در جلسه کنکور هم آن را اجرا نماييد.

1- سؤال ها را به ترتيبي که در دفترچه مي بينيد پاسخ دهيد.
اگر در يک درس تسلط بيشتري داريد، ترتيب جواب دادن به سؤال ها را تغيير ندهيد. نظم و ترتيب سؤالات در دفترچه آزمون کاري سنجيده و فکر شده است و درس ها را به طور تصادقي پشت سر هم مطرح نمي کنند حتماً صلاح دانش آموزان و داوطلبان در نظر گرفته مي شود. پس بهتر است شما هم به همان ترتيبي که سؤال ها در دفترچه مطرح شده است به آنها پاسخ دهيد. در سال هاي گذشته در کنکور سراسري، ابتدا سؤال هاي عمومي مطرح شده است تا داوطلبان آرامش و اعتماد خود را باز يابند سپس سؤالات اختصاصي مطرح مي شود. در ميان دروس اختصاصي نيز اولين درس رياضي است تا شما در زماني که ذهنتان آمادگي بيشتري دارد به سؤال ها پاسخ دهيد. پس از آن در رشته تجربي سؤالات زيست شناسي مطرح مي شود که ضريب و اهميت بيشتري دارد و نوع درس نيز کاملاً با رياضي متفاوت است و موجب نوعي استراحت فکري براي شما مي شود. پس از آن نوع درس تغيير مي کند و شما به سؤالات فيزيک پاسخ مي دهيد و در پايان شيمي.

در رشته هاي رياضي و انساني هم ترتيب چاپ سؤالات در دفترچه متناسب با آمادگي ذهني داوطلبان است. بنابراين ترتيب دروس مختلف بر مبناي کارشناسي دقيق صورت گرفته است و شما نبايد به علت عدم تسلط در يک درس و تسلط بيشتر در درس ديگر ترتيب پاسخ گويي به سؤالات را تغيير دهيد. اما اگر نگران هستيد که مثلاً با پاسخ دادن به سؤالات رياضي، زمان کافي براي پاسخ گويي به سؤالات زيست شناسي و ... را نداشته باشيد به نکات بعدي توجه فرماييد.

2- تمام سؤالات دفترچه را حداقل يک بار مطالعه نماييد.
کساني که يک درس را به طور کامل کنار مي گذارند خواه به اين دليل که آن درس ضريب کمتري دارد يا اينکه آن درس را بلد نيستند، کاملاً اشتباه مي کنند. البته به جز موارد استثنايي آن هم با نظر مشاور و کارشناس. کنار گذاشتن مطالعه يک درس اشتباه است. مي توانيد بخش هاي دشوار يک درس را کنار بگذاريد اما حذف کامل يک درس خطاست. مثلاً داوطلبان گروه رياضي گاهي اوقات به سؤالات درس شيمي پاسخ نمي دهند و برخي داوطلبان رشته هاي تجربي و انساني درس رياضي را حذف مي کنند.

3- شيوه مطالعه و پاسخ دادن به تست ها:
الف. سؤالات را به همان ترتيبي که در دفترچه تنظيم شده است پاسخ دهيد.

ب. هنگام پاسخ دادن به تست ها، به هيچ وجه وقت خود را صرف سؤالات وقت گير يا دشوار نکنيد و در ابتدا فقط به سؤال هايي که مي توانيد در وقت مقرر پاسخ دهيد، بپردازيد.

ج. برخي سؤال ها را بلد هستيد ولي تشخيص مي دهيد وقت گير باشند و پاسخ دادن به آنها زمان زيادي ( بيش از وقت مقرر) نياز دارند. اين گونه سؤال ها را با علامت ضربدر مشخص کنيد و با قاطعيت و خونسردي از آن سؤال عبور کنيد. به اين نکته توجه داشته باشيد که در کنکور سؤالات ساده و دشوار به يک اندازه نمره خواهد داشت پس بهتر است در زمان ثابت به چند سؤال ساده پاسخ دهيد تا يک سؤال دشوار

و. ممکن است سؤالاتي را اصلاً بلد نباشيد يا برايتان دشوار باشند. اين گونه سؤال ها را با علامت (-) مشخص کنيد و فوراً از آن رد شويد.

ه. هيچ سؤالي را نخوانده رد نکنيد. زيرا ممکن است پس از چند سؤال دشوار چند سؤال ساده پيدا کنيد. هر چقدر هم که تعداد سؤال هاي وقت گير يا دشوار زياد باشد نگران نشويد و سؤال هاي بعدي را با آرامش و به ترتيب بخوانيد تا سؤال هاي ساده تر را بيابيد.

و. پس از پايان سؤالات يک درس مي توانيد به ساعت خود نگاه کنيد متوجه خواهيد شد که هنوز مدتي از زمان آن درس باقي مانده است.

ز. پس از اينکه يک بار سؤالات هر درس را مطالعه کرديد و به سؤال هاي ساده تر پاسخ داديد، فوراً سؤالات درس بعدي را آغاز نماييد.

ح. در تمام دروس به سرعت از سؤال هاي وقت گير يا دشوار با زدن علامت × و - رد شويد و فقط به سؤال هايي که مي توانيد در وقت مقرر پاسخ دهيد بپردازيد.

ط. پس از آن که يک بار تست هاي تمام دروس را مطالعه کرديد به ساعت خود نگاه کنيد و ببينيد چقدر از کل زمان کنکور باقي مانده است. تا همين جا موفقيت بزرگي نصيب شما شده است زيرا تمام سؤال هايي را که به خوبي بلد بوده ايد پاسخ داده ايد و پس از جلسه کنکور افسوس نخواهيد خورد که وقت کم آورده ايد و برخي از سؤال هاي خيلي ساده را از دست داده ايد.

ي. اکنون وقت باقيمانده را به سؤال هاي وقت گير اختصاص دهيد چند سؤال را که مي توانيد پاسخ دهيد، ولي وقت بيشتري مي خواهند انتخاب کنيد. شايد جواب بعضي از تست ها را که در نخستين بار  فراموش کرده بوديد اکنون به خاطر بياوريد به هر حال بايد وقت مانده را به خوبي بين تست هاي وقت گير تقسيم کنيد.

ک. تمام صفحات دفترچه سؤالات را به خوبي بررسي کنيد و مراقب باشيد که بعضي صفحات يا بعضي سؤال ها را فراموش نکرده باشيد.

ل. هر پنج يا ده سؤال يک بار شماره تست ها را در دفترچه سؤالات با شماره پاسخ نامه مطابقت دهيد. اگر اين کار را نکنيد ممکن است در پايان متوجه شويد شماره سؤال دفترچه با شماره پاسخ نامه مطابقت ندارد در اين صورت دست پاچه مي شويد و يافتن محل تستي که جابجا زده ايد در ميان انبوه تست ها دشوار مي شود.

م. يک کار خطرناک! تعدادي از داوطلبان به سؤالات، در دفترچه سؤالات پاسخ مي دهند و در پايان جواب ها را به پاسخ نامه منتقل مي کنند اين روش خطرناک است و ممکن است وقت تمام شود و شما فرصت نکنيد جواب ها را به پاسخنامه انتقال دهيد.

* توصيه به داوطلبان ضعيف تر:
هيچ درسي را کنار نگذاريد و در هر درس به دنبال سؤال هايي بگرديد که جواب آنها را مي دانيد. اگر در يک درس فقط سه يا چهار سؤال را پيدا کرديد که مي توانستيد جواب دهيد، اميدوار باشيد. با همين شرايط هم مي توانيد نتيجه اي در حد خودتان بگيريد.

* هشدار به داوطلبان متوسط، قوي و خيلي زرنگ:
اگر سؤالات از حد معمول دشوارتر باشد معمولاً داوطلبان قوي بيشتر لطمه مي خورند. بنابراين به اين فکر نباشيد که به تمام سؤالات پاسخ دهيد. ممکن است. سؤال اول يک درس خيلي دشوار، وقت گير يا کاملاً ابتکاري باشد و اگر شما قصد جواب دادن به تمام سؤالات را داشته باشيد مضطرب و آشفته خواهيد شد. پس از همين حالا خود را آماده کنيد که ممکن است به چند سؤال متوالي پاسخ ندهيد و بدون نگراني از آنها عبور کنيد.

با آرزوي موفقيت براي شما
منبع : سايت تبيان


دسته ها :
يکشنبه چهارم 4 1385
X