صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 81930
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
+++ شمع جان/ خوش آن گل در پی اش خاری نباشد/خوشـــا گنــجی کـه بــا مـــاری نبــاشـــد/ خوشا آن می فروزد شمع جان را/خماری در پی اش بــاری نبـــاشد// خوشا روزانِ سرخوش ، شاد و خرم/کــــه پـشت آن شــب تـــاری نبــــاشـــد/ خوشا آن کس که خندد از دل و جان/کــه بـــا آن خنــده اش زاری نبـــاشــــــد/ خوشا دیوانه ای تک تاز و عاشق/که بهر عشق او یــــــاری نبـــاشـــد/ خوشا ننگی که والاتر ز نامست/که داغش چهره را عـاری نباشد/ خوشا آن سرزمینی کاندر آنجا/./کسی را با کسی کاری نباشد/ خوشـــا آنجا که بهر گفتن حق/سری را سروری ، داری نباشد/ از: محمد ایرانـــفــر ++++++++++++++++ معلم بلاگ +++  شعر از :کریم ا...  قائمی/ خشـم تب/آتشی  بـر کـرک شـب  مـی افکنیـم/در وجودش ، خشـم تـب مـی افـکنیـم/صد گـلستـان آرزو در جــان مـاسـت/بنـد ، از پـای طــرب مــی افـکنیــم/سینـه خیـزان ره سپـرده  اوج  شـــوق/وحشـت ازسیمـای لب مــی افـکنیــم/پیـش پا کـوهـی اگـر گـردن کشــد/در غــرورش صـد تعب مـی  افـکنیـم/خــار اگــر ابــرو کشـد از کـار گُل/در نهــادش صـد عجـب مـی افـکنیـم/روی آســایـش نبیـنـد تیـــر گـــی/تاکـه سـر ، پـای طـلب مـی  افکنیــم/لـــرزه بـر انـدام وحشـت مـی رســد/آفتــابـی گـر بـه شـب مـی افـکنیــم/تـا اجـل عـاشـق صفـت لـب  وا کنــد/رخــت نـوبـت بـا ادب مـی  افکنیـــم+++++++++++++++++++ معلم بلاگ /شراب بیداری /از: کریم الله قائمی/جذبه های عشق را ، در سینه  باور می کنــم/بـا سپیـدای بشـارت ، دیده راتر می کـنـم/می روم دروادی حیرت ، به دوراز چشم ِ آز/بـا  زبان بی زبـانی ، عشـق از بـرمی کنـم/سـاکتـم با صد گلـو آواز، در بـزم جهــان/پیـش ِ پای ِ بی نیازی  ، عمر راسـرمی کنـم/پا به پـای ریشه ها ، با سر به زیـری قـانعـم/در میان ِ گریه ها ، گل خنده نوبر می کنــم/گوش های غفلتم را می کشم در شوق ِ نــور/کولی ِ اندیشـه را ، تسلیـم ِ داور می کنـــم/می رسـم تا لحظـه های رویش ِ سبـز دعــا/گوهر جان را به لطف ِ حق ، شناور می کنـم/خـم نمی گـردد ستون ِ همتـم ، درجستجــو/با شراب ِ سادگی ، دفع ِ تـب ِ شـرمی کنــم   /       می دوم با تشنگی ها ، تا به سـر فصـل رضــا/درمیان جذبه ها ، خورشید در بر می کنم /+++++++++++++++ معلم بلاگ +++ بسم الله الرحمن الرحیم  نامه ی زیر رو نوشت نامه ایست که با کلمات بدون نقطه فارسی نوشته شده و اصل آن که در میان اوراق پرونده های متروکه کاخ معروف به کاخ آقا ( یا آغا ) محمد خانی در شهر گرگان پیدا شده و به اداره ی آموزش و  پرورش گرگان تحویل گردیده است و امیدواریم که هنوز هم در بایگانی آن اداره موجود باشد .کاخ آقا ( آغا ) محمد خانی کاخی است قدیمی که در گذشته مقّر والی نشین بوده و در عصر سلسله پهلوی روساء اداره املاک اختصاصی در آنجا سکونت داشته اند .مفاد نامه آنست که شخصی از اهل ساوه که در استرآباد آن روز اقامت داشته نامه ای به حاکم آن زمان نوشته و ضمن اظهار استیصال ، تقاضای کمک و استمداد نموده است . نام نویسنده محمد ساوه ای ذکر شده ولی نام طرف خطاب دیده نشده است . تاریخ پای نامه سال 1222 (به احتمال قوی هجری قمری)ذکر شده یعنی تقریبا 200  سال قبل . و اما متن نامه .سرسلسله سالار وسرکرده ی امراء راکردگار احد عمر سرمد دهد . دعا گو محمد اهل ساوه ، در کلک و مداد ساحر و در علــم و علوم و سواد ماهر ، ملــــک  استنساخ از : اسناد آقای احمد صالحسری الملوک کلامم و معلم مسائل حرام و حلال . در هر علم مدرس و در هر اصول مؤسس ، در کلّ ممالک محروسه ، اسم و رسم دارم و در هر حال طلا را سود محک و ادراک آماده و احساس مس کرده لا مساس و لامع گو آمدم . در کلک و عماد دومم و در علم و حِکَم مسلّمِ کل اُمم . سر سلسله و سّلاله ی اهل کمالم و علاّمه ی دهرم و محسود عوام کالحمار اما کو طالع کامکار و کو اهل کَرم . آه آه سر سام و دل مرده آرام دهرم مکرر داد کمال دادم – اما کو معدود کس که کمک در حالم آرد – کوه کوه دردها در دل دارم . مدام در دام وام والد و دوام در ورطه ی آلام ، هر سحر و مسا در واهمه و وسواس که مداح که گردم و که را واسطه کار آرم که مهامَم اصلاح و دو سه ماهم آسوده دارد . هرگاه کَرم سرکار سعد عطا حاصلم گرددمسرورم . ( دلا درِ گله مسدود دار در همه حال که کار دهر همه عکس مدعا آمد ) علاوه ی همه دردها و سر آمد کلّ معرکه ها دائم عمل دهر  عروس طالع و لامع را در کام مهدگاه داماد لئام در آورده – عالم و عام لئام و کرام و صالح وطالح صادر و وارد مکّرم . دمار کودک و سالدار ، گدا و مالدار ، مالک گاو و گله الاّ سردمدار محلّه همه و هر کس سرگرم و در اصلاح هوی و هوس و اهل و اولاد دارد کل طعام را آماده کرده و در سر سماط گرد آورده . حلوا ، ساک ، سرکه ، کاک ، کره و عسل ، حمل سمک ، گرمک ، دلمه گردو، کوکو ، کاهو ، امرود ، الاّ کلم و کدو و مگر محرِِّر  رساله در کل محروم و در حکم کالمعدوم ، اگر کَرم سعد سرکار اعلی که سرورالوالد و سرورالوالده در ما طلوع گردد و دراس آرد معادل دو صاع گِرده و دو درم ارده عطا گردد کل دردها دوا و کامها روا و وامها ادا گردد و حامد و محمود مسرور . لا اله الاّ الله وحده وحده و الهّم صلّ علی محمد و آل محمد . گردم دعاگو . محمد ساوه ایتاریخ 1222 محل مهر محمد ساوه ++++++++++++++++ معلم بلاگ +++

 

کاریکریماتور
·      تبر ، اولین شر کت کننده ، در تشییع درختِ بریده شده است .·      فرشته هم اگر از مرداب سر در آورد ، بوی لجن می دهد .·      بچه گربه ای که طرح دوستی با بچه موشی ریخته بود ، به حبس ابد محکوم شد .·      گربه ای که در حوض خالی خوابیده باشد ، ماهی خواب می بیند .·      لالایی خواندن پشه ، به نیش زدنش نمی ارزد .·      مگسِ منزلِ پزشکان ، استرلیزه شده است .·      به سگی که پای دزدی را گاز گرفته بود ، یک هفته مرخصی دادم .·      سنگی را که به سر دشمنم خورده است ، در کلکسیون سنگ ها محافظت نمودم .·      وقتی به قطب رسیدم ، دندان هایم کف زدند .·      فرشته ای که رشوه گرفته بود ، در دادگاه اهریمن تبرئه شد .·      وقتی کبریت کشیدم ، آه از نهادش برخاست .·      ستارگان دور ماه ، مرا به یاد کاسهِ لیسان انداخت .·      تا دکتر خواست عمرم را قیچی بر کند ، با مخالفت عزراییل مواجه شد .·      انگشتان پایم از سوراخ جوراب بیرون آمدند ، تا مراقبِ اوضاع باشند . ·      خاطر آنکه کاسه کوزه ها را به سرش نشکنند ، قبلاً آن ها را شکست .·      برای آنکه جایم را میان دیگران باز کنم ، رژیم گرفتم .·      سنگی که برای دیوار خانه لازم است ، برای سر همسایه حرام است .·      اعتصاب موشها ، به نفعِ گونی هاست .·      موشی که در نبود گربه رجُز خوانی می کرد ، اسیر تله موش شد .·      به عقیده ی تفنگ ، یک چشم شکارچی زیادی است .·      پشه ای که نیشش در پوست تنم فرو نمی رفت ، تقاضای بازنشستگی کرد .·      عده ای ، با ذره بینِ افرادِ متملق ، بزرگ می نمایند .·      به مرد دنیا دیده ، کره یجغرافیایی هدیه کردم .·      از بس خانه به دوشی کردم ، دوشم زخم برداشت .·      به علت سابقه کار و حسن جمال ، کلفتِ خانه ، به خانمِ خانه ارتقاء گروه یافت .·      وقتی از کنار سطل زباله می گذرم ، مگس ها به احترامم بلند می شوند .·      مرغی که به خروس خانه خیانت کرده بود ، تخم مرغش تو زرد در آمد .·      از کریم اله قائمی ·      معلم بلاگ ·      +++++++++++++++ بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه :دوران سالمندی مرحله ای از زندگی است که از 65  سالگی شروع می شود و با دگرگونیهای تدریجی در ترکیب و ساخت ارگانیسم و با نزول عملکرد تمام سیستم های بدن همراه است .این باور که دوران پیری در همه ی افراد با کاهش توانائیهای جسمی و روانی عمیق همراه است واقعیت ندارد . اکثر افراد سالمند توانائیهایشان را تا حد قابل توجهی حفظ می کنند . افراد مسن سالم  معمولا سطح فعالیت اجتماعی خود را تا حدی که فقط تفاوت جزئی با افراد میانسال دارد حفظ میکنند .برای خیلی از افراد ، دوران پیری تداوم رشد هوشی ، هیجانی و روانی دوران میانسالی می باشد. قرائن زیادی در دست است که حفظ فعالیت اجتماعی ، برای سلامت جسمی و روانی سالمندان حائز اهمیت است . در این صورت فرد سالمند می تواند احساس کفایت و احترام به نفس را در خود تداوم بخشد .آنچه که مراقبین و اطرافیان فرد سالمند شایسته است انجام دهند ، کمک به حفظ حس احترام و عزت نفس سالمندان است . فرد مسن اگر مورد حمایت اجتماعی و خانوادگی قرار گیرد ، سلامت جسمی و روانی او تامین می گردد و عزت نفس بالائی پیدا می کند .   هر چه فرد سالمند ، توان جسمی خود را تداوم بخشد بهتر می تواند با عوامل خطرزائی محیطی مقابله کتد . در دوران پیری وزن مغز و عملکرد هوشی فرد کاهش می یابد . کندی ، یکی از ویژگیهای دوران پیری است . این کندی در کلّیه ی حرکات و از جمله رفلکسهای فرد مسن وجود دارد بنا بر این   تاخیر در واکنشهــــــای رفلــــکسی مــوجب تاخیـر در دوری

پیشگیری از حوادث در دوران سالمندی

   
گزینش از : سید حجت ا... طاهری گزینی از منبع خطر می شود و بدین نحو سالمند همواره به مراقبت از خطر و حفظ ایمنی نیاز پیدا می کند . بنظر می رسد اختلال در اعمال روانی – حرکتی سالمندان به مکانیسمهای مغزی آنان مربوط باشد تا به عوامل محیطی . همراه این تغییرات شناختی و حرکتی تغییرات مهمی در شخصیت و گرایشهای آنان به وجود می آید نظیر افزایش احتیاط ، عدم انعطاف و بریدن از دنیای خارج . البته کاهش تحرک و فعالیت سالمندان و افزایش احتیاط در آنان نکات مثبتی است که در این دوران آنان را از قرار گرفتن در معرض خطرات محافظت می کند . اما از سوی دیگر کندی رفلکسها ، حفظ بقا و نیز عدم تعادل جسمی وحرکتی ، ضعف تمرکز و جهت یابی و اختلالات شنوائی و بینائی وحسی از جمله عوامل منفی مستعد کننده در این دوران برای آسییب دیدگی است ، که معمولا وجود این فاکتورها و فاکتورهای زمینه ای جسمانی گاهی اوقات سبب افزایش شدت صدمه از حادثه می شود .پیشرفتهای پزشکی و بهداشت عمومی به طول عمر افراد افزوده است ، و در حالیکه افراد عمر طولانی تری یافته اند ، ولی از بسیاری عواقب و عوارض پیری در رنجند .اپیدمیو لوژی حوادث در سالمندی :آخرین تجزیه و تحلیل اطلاعات برنامه کشوری پیشگیری از حوادث خانگی (در سال 1380) حاکی از آن است که میزان بروز حوادث خانگی در مقطع سنی صفر تا چهار سالکی بالاترین حد را داراست . از چهار سالگی به بعد این میزان رو به کاهش است اما مجددا میزان حوادث خانگی در مقطع سنی 60 سال به بالا  افزایش قابل توجهی می یابد که از مجموع مصدومین (169139 نفر ) تعداد 17475 نفر مربوط به مقطع سنی 60 و بالاتر است ( 3/10 در صد کل مصدومین ) .پنج علت اصلی بروز حوادث که بالاترین میزان حادثه در منزل را برای سالمندان تشکیل می دهد عبارتند از تماس با مایعات داغ و در نتیجه سوختن ( 5094 نفر ، 29 در صد ) تماس با اجسام تیز و در نتیجه مجروح شدن (4089 نفر، 23 در صد) جراحت در اثر زمین خوردن ( 2272 نفز ، 13 در صد ) مصدوم شدن در اثر سقوط از بلندی ( 1824 نفر ، 10 در صد ) ،   بر خورد با اجسام  یا ضربه ( 11359 نفر، 10 درصد ) . ( در صدها به نسبت کل مصدومین سالمند محاثبه شده است )این حوادث موجب بروز صدمات جسمانی شده اند که عمده ترین صدمات ناشی از حوادث فوق الذکر که بالاترین میزان مصدومین را در گروه سنی سالمندان داشته اند . عبارتنداز : سوختگی ( 6646 نفر ، 38 در صد ) ، بریدگی ( 5366 نفر 31 در صد ) ، شکستگی ( 1948 نفر ، 11 در صد ) ، زخم  ( 1750 نفر ، 10 در صد ) ، ضزبدیدگی و در رفتگی ( 779نفر ، 4 در صد ) ، ( در صد ها به نسبت کل مصدومین سالمند شده است )تعداد موارد فوت ناشی از حوادث خانگی در گروه سنی 60 و بالاتر 179 نفر است که 17 در صد کل فوتهای ناشی از حوادث خانگی را به خود اختصاص می دهد .پنج علت عمده مرگ ناشی از این حوادث در سالمندان عبارتند از :تماس با آتش ( 43 نفر ، 24 در صد ) ، سقوط ( 40 نفر ، 22 در صد ) ، تماس با مایعات داغ ( 20 نفر ، 11 در صد ) ، خودکشی ( 14 نفر ، 8 در صد ) ، تماس با مواد شیمیائی ( 14 نفر ، 8 در صد ) . ( در صد ها به نسبت کل مرگهای سالمندان محاسبه شده است )مبحث خودکشی نیز در مورد سالمندان باید مورد بررسی و علت یابی قرار گیرد . این مساله در مورد سالمندان سالم مورد انتظار نیست ولی آن دسته از سالمندان که احساس تمامیت در زندگی خود و در این مرحله از عمر را ندارند و مبتلا به افسردگی و یا زوال عقل دوران پیری هستند بیشتر به  چشم می خورند هر چند که در کشور ما با وجود حمایتهای خانوادگی و سنن فرهنگی مبتنی بر احترام به سالمندان ، خودکشی در این گروه سنی از میزان بالائی بر خوردار نیست ولی در همین حد نیز براحتی قابل پیشگیری است .با توجه به عللی که اشاره شد سالمندان بعنوان یکی از اقشار آسیب پذیر به محیطی ایمن نیاز دارند که بتوانند در آن از عوامل خطرزا مصون باشند و با این عوامل برایشان به حد اقل رسیده باشد .حوادث خانگی و راههای مقابله با آنها :در محیط داخل و بیرون منزل سالمندان با حوادث گوناگونی مواجه اند که در ذیل به اهم این حوادث و روشهای پیشگیری از آنها اشاره میشود :1-                      خفگی :در برخی سالمندان بعلت حالتهای بیقراری و رفتارهای تکانشی ممکن است حادثه ی پریدن غذا و خوراکیها به راههای تنفسی اتفاق بیفتد زیرا برخی مواقع آنها با بی توجهی و عجولانه غذا می خورند و این حادثه می تواند منجر به خفگی آنها گردد . برای پیشگیری از این مساله بهتر است : 1- سالمندان حین خوردن غذاو هر نوع خوراکی دیگر تنها نباشند . 2- آموزشهای لازم از طریق فیلم به آنان داده شود . 3- نوع غذاهای آنان متفاوت باشد .2- سقوط :یکی از شایع ترین حوادث در سالمندان سقوط است . افراد سالمند به علت ضعف عضلانی و عدم تعادل جسمانی و بعلت سرگیجه ( ناشی از تغییرات فشار خون ) قادر به ممانعت از سقوط و زمین خوردن نیستند . اینگونه حوادث ممکن است در حمام ، راه پله ، سطوح لیز و لغزنده ( بخصوص سطوح سنگی و پوشیده شده با پارکت و سرامیک ) ، و حتی در تختخواب ( سقوط از تختخواب )اتفاق بیفتد .برای پیشگیری از این حوادث :·      سالمندان حین حمام کردن مراقب باشند برای آنها در کنار دوش دستگیره وجود داشته باشد و در کف حمام و زیر دوش ، زیر پائی غیر لغزنده قرار گیرد .·      راه پله ها و کلیه محلهای عبور سالمندان در منزل باید نور و روشنائی کافی داشته باشد و این محلها عاری از هرگونه وسائل اضافی و مانع باشند و سطوح آنها لغزنده نباشد . اولین پله و آخرین پله می بایستی علامت گذاری شود .·      فرش و موکت در منزل باید کلا به زمین فیکس شده باشند و سر نخورند . برای ایمنی هر چه بیشتر ، سالمندان حین راه رفتن در منزل و خارج از آن باید عصا همراه داشته باشند .همچنین استفاده از دمپائیهای ایمن می تواند کمک کننده باشد . از طرفی بعلت اینکه شایع ترین محل شکستگی سر استخوان فمور می باشد استفاده از شورت با    پدکناری می تواند موثر باشد .·      تلفن باید در نزدیکی محل خواب و نشستن سالمندان باشد تا زمان پاسخگوئی به آن که با عجله بلند می شوند زمین نخورند .·      در زمستان و در هوای برفی و بارانی سالمندان باید کفشهای عاج دار بپوشند و عصا همراه داشته باشند و خیلی با احتیاط قدم بزنند .·      از آن جایی که برخی از سالمندان در کلّیه ی ساعات روز عادت به چرت زدن دارند ( به علت اختلالات خواب و کم خوابی های مکرر در طول شب ) باید صندلی محل نشستن آنها و یا تختخواب آنها ایمن باشدو در وضعیتی باشند که حین چرت زدن سقوط نکنند.·      همچنانکه کلیه محلهای نشستن و رفت و آمد سالمندان باید نور کافی داشته باشند ، لازم است محل خواب آنان نیز در طول شب از یک نور ملایم برخوردار باشد .·      در مقابل بالکن ، در کنار پنجره ها و در کنار راه پله ها نرده و حفاظ مناسب وجود داشته باشد .3-                      مسمومیت :به علت وابستگی که سالمندان به انواع و اقسام دارو ها دارند ، و از طرف دیگر به دلیل ضعف بینائی آنان ، احتمال دارد که داروها را بیش از اندازة لازم تجویز شده و یا به طور اشتباه مصرف کنند و دچار مسمومیت داروئی شوند . بهتر است داروها کلا برچسب مشخص کننده با رنگهای متفاوت داشته باشند و داروها جداسازی شوند و فقط میزانهای لازم در دسترس آنها باشند و حتی المقدور مصرف دارو به همراه مراقب انجام شود . نوع تجویز داروها می بایستی با دّز مناسب ولی با تعداد کم شکل داروئی باشد .همچنین سالمندان ممکن است مواد شیمیائی و سموم را با سایر مواد ( و حتی موادخوراکی ) اشتباه بگیرند . لازم است این قبیل سموم نیز در ظروف خاص خود قرار گیرند و برچسب مشخص کننده داشته باشند .4-                      سوختگی :·      در نزدیکی محل خواب و نشستن در مسیرهای تردد آنها در منزل ، بخاری و ظروف غذاو مایعات داغ وجود نداشته باشد .·      قبل از حمام کردن بهتر است درجة آب تنظیم شود تا خیلی داغ و سوزاننده نباشد·      در زمان خوردن غذا ها و مایعات داغ با دقت کافی اینکار صورت گیرد و با عجله و شتابزدگی نباشد .·      سالمندان حین استفاده از اجاق گاز و روشن و خاموش کردن آن و حین آشپزی و همچنین در زمان روشن و خاموش کردن بخاری و شومینه مراقب باشند و اصول ایمنی               را رعایت کنند .5-                      بریدگی :·      به علت لرزش دست و ضعف حرکات ظریف انگشتان ، سالمندان قادر نیستند که از چاقو و سایر وسائل تیز مثل قیچی ، سوزن و ... به خوبی استفاده کنند حتی المقدور کار با این وسائل را نباید به آنها محول نمود و اگر ناچار به انجام این کار شدند دقت و احتیاط کافی را داشته باشند .·      در مسیر های رفت و آمد ، خواب و نشستن سالمندان نباید اشیاء تیز و برنده مانند اشیاء تزئینی تیز و یا میزهای دارای لبه های تیز و ..... وجود داشته باشد .6 - کمکهای اولیه :در منزل باید جعبه کمکهای اولیه شامل باند و گاز و پنبه استریل ، مواد ضد عفونی کننده ، پمادهای آنتی بیوتیک ، ترمو متر موجود باشد . دستگاه فشار خون از جمله وسائلی است که وجود آن در منزل ضرورت داردو باید مرتبا فشار خون فرد سالمند کنترل شود زیرا بالا بودن یا پائین بودن بیش از حد میزان فشار خون موجب به هم خوردن تعادل حرکتی وسرگیجه می شود که خود عامل زمینه ساز برای سقوط است . در مورد سالمندان به علت پوکی استخوان و سستی عضلات در برخی از آنان ، احتمال شکستگی و در رفتگی استخوان زیاد است و احتمال دارد که با کوچکترین ضربه و یا یک زمین خوردگی ساده این اتفاق بیفتد . بنا بر این در حین انجام کمکهای اولیه ( تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی ) و جا بجائی و انتقال فرد سالمند ، این کارها با احتیاط کامل انجام شود تا موجب صدمات بیشتر نگردد.7 – حوادث ترافیکی :سالمندان به دلیل محدودیتهای جسمانی و حرکتی خود نمی توانند به سرعت از خیابان عبور کنند و به دلیل ضعف بینائی و شنوائی قادر نیستند که موقعیت وسائل نقلیه را به طور سریع و مناسب تشخیص دهند و در چنین مواقعی آنها نیاز به یاری دارند و از سوی دیگر رانندگان باید مراقب وضعیت سالمندان باشند و احتیاط بیشتری بنمایند .رانندگی توسط افراد سالمند باید با رعایت ایمنی کافی صورت گیرد ، قبل از اقدام به رانندگی باید فرد سالمند از سلامت جسمی و روانی خود مطمئن باشد و دچار ضعف حرکتی و بینائی و شنوائی نباشد و از جهت یابی سالمی بر خوردار باشد . تنها با وجود چنین شرایطیسالمندان می توانند رانندگی کنند و بهتر است مسافت و مدت زمان رانندگی آنان طولانی نباشد .بقیه دارد .... ++++++++++++++++++++ معلم بلاگ +++ باسمه تعالی  گفت این گوش ، به آن گوشِ دگر ، با تب و لرزچه خبر داری تو؟داد اینگونه جواب  ، گوش دگر ، با غم و دردخبر از بی خبری !ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر خبر بود که نظام هماهنگی حقوق بزودی تصویب شده و به اجرا در می آید . وحقوق همه کارمندان هم سابقه و هم مدرک یکسان خواهد شد . این خبر از اولین ماههای حکومت دولت نهم بر سر زبانها بود و آن را لایحه ای از طرف دولت نهم به مجلس هفتم می دانستند ولی پس از مدتها که لایحه تصویب شد . دولت حرف خود را پس گرفت ! و مصوبه به دست انداز افتاد . وحالا چه بر سر آن آمده    بی خبریم .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر خبر بود که یکی از بزرگان شورای نگهبان در پاسخ به نامه یکی از بازنشسستگان آموزش و پـرورش اصفهان که از ایشان پرسیده چرا شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد نظام هماهنگ حقــوق را تأئید نکرده اند ؟ گفته ما ناراحتی شما را می دانیم ولی نمی توانیم خلاف قسممان عمل کنیم و به داد شما برسیم 

 

خبـر از بی خبـری  U
    
حال ، این  سوگند خوردن چه منافاتی با حق عده ای بازنشسته دارد ، ما بی خبریم .در خبر بود که بنا به رای دیوان عالی اداری  در مورد مصوبه 9434/ ت هیأت وزیران به تاریخ 5/3/81  و محکوم شدن سازمان باز نشستگی به پرداخت 12 درصد افزایش حقوق  بازنشستگان  ، پس از اعمال مصوبه معروف به بند (ل) ماده 4  از ابتدای سال 81  و تأثیر دادن آن در دریافتی آنها در سالهای بعد ، سازمان باز نشستگی  این محکومیت را پذیرفته و می گوید ابلاغ ها صادر شده ولی بدستتان نمی دهیم چون  تا به حال پولش حواله نشده و ما هم بستانکار برای خودمان درست نمی کنیم . وقتی پول به حساب ما رفت ، ابلاغها را داده و مبلغش پرداخت می شود .ولی این حرف درست یا نادرست و این پول کی حواله می شود و کی بدست ما می رسد ، بی خبریمکس ندانست که منزلگه این پول کجاستآنقدر هست که بانگ جرسی می آیدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر خبر بود که سه برابر شدن حق عائله مندی بازنشستگانی که سن آنها بیشتر از 60 سال وحقوقشان کمتر از 300 هزار تومان است و لایحه آن سال پیش پس از یکسال تاخیر توسط دولت نهم به مجلس هفتم تقدیم شده بود . پس از یکسال معطلی بدون هیچ تغییری تصویب شده و به تأئید شورای نگهبان رسیده و به شکل قانون در آمده است .ولی بعد از آن چه بر سر این قانون آمده است     بی خبریم  انشاءالله قبل از آنکه همه این افراد مسن تر از 60  سال با حقوق کمتر از 300 هزار تومان دیار فانی را وداع گویند ،  از این قانون خبری به دستشان برسد . که به گوش رسیدن دردی را دوا نمی کند .در خبر بود که بر اثر اختلاف نظر بین سازمان  بازنشستگی کشوری و بعضی سازمانهای دیگر استانها در مورد پرینت (print ) کردن احکام حقوق جدید بازنشستگان ، پرداخت حقوق ایشان در پایان برج چهارم سال ،  مدتی به تأخیر افتاد . ولی در مورد اینکه ، در این مدت ، حقوق این بندگان خدا ، که بعضی هایشان هم بشدت بدهکار بوده و یا قسط داشته اند (و هر روز جریمه دیرکرد ،پرداخت می نمودند ) در حساب بانکی کدام سازمان بوده بی خبریم .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر خبر بود که می خواهند نخبگان معلمان بازنشسته هر استان را شناسائی کرده و آنها را مورد تجلیل و تکریم قرار دهند . به همین منظور کانون باز نشستگان ، بنا به درخواست سازمان آموزش وپرورش استان ، طی یک بازخوانی ، تعدادی را مورد شناسائی قرار داده و بر اساس امتیاز بندی  شش نفر از آنها را انتخاب و اسامی آنها را طی نامه ای ارائه نمود .ولی اینکه بعدا چه اتفاق افتاد و برای آنها چه کردند و از آنها چه تجلیلی به عمل آورده اند        بی خبریم .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر خبر بود که بر اساس مصوبه دولت به منظور تعدیل حقوق معلمان با در یافتی کارمندان ارگانهای دیگردر هیأت دولت تصویب شد که  علاوه بر 5 درصد افزایش حقوق در سال 86  مبلغ  544800  ریال (معادل 300  درصد پایه حقوق ) ماهانه به هر معلم پرداخت شود . ولی چرا در موقع اجرا ، این مبلغ برای معلمان بازنشسته  به 272400  ریال ( معادل 150 در صد پایه حقوق ) تقلیل یافته ،                           بی خبریممی گویند این کار ، زیر سر کارشناسان و مفسرین مصوبات دولت در سازمان بازنشستگی کشوری می باشد ، که قبلا هم از اینگونه اشتباهات کرده اند ، و معلوم نیست این اقدامات برای کارشکنی در کار دولت است یا دوستی به سبک خاله خرسه با دولت .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اعیاد رجبیه و شعبانیه

را به جمیع مسلمین جهـان بخصوص ایرانیان عزیـز تبــریک میگوئیـم . 
 
++++++++++++++++ معلم بلاگ بسم الله الرحمن الرحیم  بعضی توضیحات و معانی بعضی کلمات . 1)                      کاک – هر چیز خشک خاصه گوشت و نان 2)                      مساس – سودن – قیاس نمودن 3)                      لامس – به دست مالنده 4)                      مهام – امور مهم 5)                      درّاس – کوفتن گندم با خرمن کوب 6)                      لامع روشن کننده 7)                      صاع – پیمانه ایست در حدود 3 کیلوگرم8)                      کلک – قلم  نی 9)                      مس – سودن و سائیدن 10)     دمار – پوست نازکی که روی گوشت راسته کشیده شده است 11)               الاّ – در این متن به معنی حتی  می باشد 12)              وسواس – اندیشه و گمان بد 13)              گِرده – قرص نان 14)             

دعای عید

 ازخدا خواهم که ایران تا ابد پاینده باشد                                        تا که گیتی هست نام میهن من زنده باشدهر که می خواهد که ایران خانه ی بیگانه گردد                             رو سیاه و تیره بخت و تا ابد شرمنده باشد                                                                 از : ع - م      
 امرود -  گلابی  
دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 5 1387
X