صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 83917
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
 بسم الله الرحمن الرحیم

ایــران من

               بفْسّردشاخه های جوانش ، ز آفتاببا این همه ،چون سالهای سالبید کهنسبز و سترگ ماند ،بلندا و استوارچون ریشه دارد اودر عمق این دیاراو پایدار ماند،سر افراز و بی قرارچون پنجه کرده است فرو ،اندرون خاکاو سر نمی سِپّرد ،- حتی به آفتاب -او تن نمی دهد - حتیبه تیزی تبری تیز وآبدار -ایران من ،بید کهنسال پایدارهموارهسرفراز بمانی و استوارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبـاس مـهـارلوئیبهمن ماه 1385 ایــران من بمانایران من ،بمان .ت.......و ،جاودان بمان .ما خاک می شویم ،تو بر خاکمان بمان .ایران من ،ت.......و ،به خاطر ایرانیان بمان .تو ،مام میهنیبه خاطر نسل جوان بمان .                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 5 1387
X