صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 82545
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
باسمه تعالی /آینده انسانها درسایهءحکومت عدالت /فضل الله صلواتی(طوفان) /همه درد بشربه دوا برسد /همه جا را صلح و صفابرسد /انسان برهد از خود آنگه /کامل گردد؛ به خدا برسد /طومار من و تو بهم پیچد /هنگام حکومت ما برسد /همگانی گردد نعمتها /قسمت آخر؛همه را برسد /هدف بشر، انسانی گردد /آزادیها ، به بقاء برسد /به خدا،به خدا،آید روزی /که جهالتها ،به غنا برسد /همه جا زعدالت پر گردد /بانگ شادی به سما برسد /همه یک آئین همه یک ملت /چون نور خدا، همه جا برسد /مردان خدا همه جا حاکم /عدل و ایمان همه جا برسد /قرآن باشد تنها قانون /نه دگر انسان به خطا برسد /نه ستم ماند نه ستمکاری /بنیان کن کاخ ریا ، برسد /نه ز ماتم و غم ، خبری دیگر /دل بینوا به نوا برسد /نه دگر ترسی ، نه دگر رنجی /دوران صبرو رضا برسد /نه ز خونریزی خبری باشد /هنگام "مهرو وفا" برسد /نه دگر تبعیض سیاه و سفید /که تباهی فقر و غنا برسد. /نه دگر غربی نه دگرشرقی /برد حق، انسان تا ، برسد /نه دگر مرزی نه دگر جنگی /انسان به حقیقتها ، برسد /زتلاش و زکوشش ما آخر /به فنا آثار جفا برسد/ ز تکاپوها ز هیاهوها  /آسایشها به شما ، برسد /"مهدی" آید ، رهبر گردد ./آن مظهر عدل خدا ، برسد /"قائم""حجت"،مولا،سرور /آن هادی و منجی ما، برسد /ای حجت حق ، به در آ به درآ /ببین ظلم و ستم به کجابرسد /باز آ ،که جهان ،فاسدگشته /که زتو دردش به شفا برسد /ظلمت همه جا را پرکرده /هر لحظه غمی،ز قفا برسد /فریاد ستم کشها اکنون /خواهد که به عرش علا برسد /(طوفان) خواهد ز خدا دائم /تا سید و صاحب ما برسد /++++++++++++++++ معلم بلاگ /
دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 5 1387
X