صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 90486
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
+++ بنام حق تعالی متاسفانه مدتی است که هرچه که برای تامین اعتبارات کسرمیآید فورا"مسئولین مالی را بفکر قطع کردن قسمتی از دریافتی بازنشستگان میاندازد که رویه عدالت محورنیست در بتصوّرآوردن وضع بازنشستگان گفته یکی از بازنشستگان را نقل مینمایم"یکی از این بندگان خدا میگوید در چندسال قبل که بازنشسته شدم سرگروه رشته و مدیردبیرستانی من را برای تدریس دعوت کردند اما بعدا" با کمال وقاهت بخشنامه ای درآوردند که حق بازنشسته جلسه ای 700 تومان است در صورتیکه هنگامیکه شاغل بودم و بازنشسته نشده بودم جلسه ای 5000تومان اداره اضافه کار به من میدادند "                                این مثال به مامیگوید که دستهایی درکارند که برسرافتاده بزنند نه اینکه دست افتاده گیرند                      البته در حکومت عدالت محور انتظار آن است که این بازنشستگان راکه در هنگام بازنشستگی معموما" دریافتی آنها کم میشود و با آمدن عروس و داماد و نوه و ..... خرجشان نیز زیاد میشود  دریابیم .نه آنکه مثل اموزش و ÷رورش گلستان 3ماه بعضی از حقوق آنان را به تاخیر اندازیم                               بامید روزی که دست این بازنشستگان دردمند را بگیریم نه اینکه شاغلین را دریابیم که معمولا" دریافتیشان زیاد است و چون سرکارند دستشان از همه موارد از جمله اضافه کار و غیره نیز بازاست و نیاز به کمک کمتری دارند بنابراین بیائیم بازنشستگان را دریابیم اول به آنهابرسیم بعدبه شاغلین .اول حقوق هماهنگ برای آنان درست کنیم بعدبرای شاغلین.                اول اضافات بازنشستگان را بدهیم بعد شاغلین.                                                 اگرکسرآوردیم اول از شاغلین کم کنیم بعد بازنشستگان .     بامید روزی که تصویر زندگی آینده خود را در بازنشستگان ببینیم و خود رامسئول زندگی بازنشستگان ببینیم .مهدی جان بیا که سخت در انتظارتوایم مهدی جان اگر تو بحول و قوه الهی نظری کنی که والا گوشها بدهکار وضع بازنشستگان نیستند بیا یاصاحب الزمان که سخت در انتظارت ثانیه شماری میکنیم .                                         الهی عجل لولیک الفرج +++++++++++++++ معلم بلاگ ++
دسته ها :
يکشنبه سیزدهم 5 1387
X