بسم الله الرحمن الرحیم     مدیریت سامانه وبلاگ تبیان                     فذکر ان الذکرا تنفع للمومنین                   احتراما" وبلاگ اینجانب بحالت تعلیق درآمده است ولی علت آن برای اینجانب نامشخص است .لطفا" تذکر  دهید تانسبت به اصلاح ان اقدام لازم بعمل آید.        لطفا" جواب را به صندوق  نامه های اینجانب در تبیان ارسال فرمائید.              اجرکم عندالله تعالی ان شاءالله                       hagi bina


دسته ها :
دوشنبه هفتم 5 1387
X