صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 94778
تعداد نوشته ها : 115
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
رسول خدا

یاارحم راحمین

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت پیامبراعظم اسلام(ص)میفرمایند:

پنیر بخورید

زیرا

پنیر خواب آوراست .

++++++++++++

معلم بلاگ

+++
جمعه 24/3/1387-20:23
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
امام صادق:

بنام خدا

حضرت امام جعفرصادق (ع)میفرمایند:

به کودکانتان

انار

بخورانیدتا زودتر جوان شوند

+++++++++

معلم بلاگ

جمعه 24/3/1387-20:22
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
پیامبراسلام:

یامستعان

حضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:

سفره های خود را با

سبزی

بیارائید زیرا سبزی

شیاطین را از سفرهء شما خواهد راند .

+++++++++++++++

معلم بلاگ

+++
جمعه 24/3/1387-20:21
تایید شده
اخبار
امام صادق:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت امام صادق (ع)میفرمایند:

انار

معده را دباغی میکند .

++++++++

معلم بلاگ

جمعه 24/3/1387-20:19
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
پیامبراسلام:

یامنّان

حضرت رسول الله (ص)میفرمایند:

آنکس که میخواهد بوی مرابجوید

گل سرخ

را استشمام کند .

++++++++++++

معلم بلاگ

جمعه 24/3/1387-20:17
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
امام صادق:

 

باسمه تعالی

حضرت جعفربن محمدالصادق(ع)میفرمایند:

این گیاه «کاسنی»  

بر زیبایی کودک می افزاید .

++++++++                                                         معلم بلاگ

+++ 
جمعه 24/3/1387-20:16
تایید نشده
آموزشی و تحقیقاتی
پیامبراسلام:

بنام حق تعالی

حضرت محمدبن عبدالله(ص)میفرمایند:

از استشمام                                                            مرزنگوش

غفلت مورزید .

++++++++++

معلم بلاگ

جمعه 24/3/1387-20:15
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
امام صادق:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت امام جعفرصادق(ع)میفرمایند:

آنکس که ازبیماری بدرآمده معهذا خودسرانه به

استعمال دوایی پرداخته که بمرگش منجرشده

است.مستحق نفرت و خشم من خواهدبود.

من از او بیزارم زیرا او دراین رفتار

خودکشی کرده است .

++++++++

معلم بلاگ

جمعه 24/3/1387-20:13
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
پیامبراسلام:

 

باسمه تعالی

حضرت رسول اکرم (ص)میفرمایند:

حنا خضاب اسلام است .

دردسر رابرطرف میسازد و

به نور چشم نیرو میدهد .++++++++++

معلم بلاگ

+++
جمعه 24/3/1387-20:11
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
امام صادق:

باسمه تعالی

حضرت امام ششم (ع)میفرمایند:

شستن ظرفها و

جارو کردن صحن سرا

روزی

را افزون میکند .

++++++++++++++++

معلم بلاگ


دسته ها :
يکشنبه سیم 4 1387
X