دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 18932
تعداد نوشته ها : 23
تعداد نظرات : 65
Rss
طراح قالب

زندگي(اثري از استاد سياوش قميشي) زندگي يعني چكيدن همچو شمع از گرمي عشق زندگي يعنــي لطافت گم شدن در نـــرمي عشق زنـــدگي يعني دويدن بي امـــان در وادي عــشق رفتــــن و آخــــر رسيــــدن بر در آبـــادي عشـــق مي توان هـــر لحظه هر جا عاشـق و دلداده بودن پر غـــرور چون آبشــــاران بودن اما ســـاده بــودن مي شـــود اندوه شـــب را از نگاه صبــح فهميـــد يا به وقت ريـــزش اشــك شادي بگذشــته را ديد مي توان در گريــــه ابــر با خيال غنـــچه خوش بود زايـــش آينـــــده را در هر خــــزاني ديد و آســــود


دسته ها :
دوشنبه پنجم 4 1385
X