دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 18136
تعداد نوشته ها : 49
تعداد نظرات : 55
Rss
طراح قالب
(عشق )
زندگي را درياب ...كه زندگي حبابي بيش نيست .
با زندگي عطوفت نما ... كه زندگي عطش كويري بيش نيست.
زندگي را به فردا واگذار مكن ... كه دقايقي بيش نيست .
به زندگي بنگر با چشم دل ... كه زندگي نقاشي بيش نيست .
زندگي را به خاطر بسپار ... كه زندگي خاطراتي بيش نيست.
زندگي در غربت و سياهي ... سرابي بيش نيست.
زندگي را انگونه كه دوست داري نخواه ... كه حسودي بيش نيست.
زندگي تو را به دور دستها مي برد ... روياي خوشي بيش نيست.
زندگي را در انبوه گلهاي دشت بياب ... كه زندگي شقايق عاشقي بيش
نيست.
زندگي درك زيبايي گلهاست

دسته ها :
شنبه سوم 4 1385
X