دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 11045
تعداد نوشته ها : 61
تعداد نظرات : 67
Rss
طراح قالب

من عشق را در تو

تو را در دل

دل را در موقع تپیدن

وتپیدن را به خاطر تو دوست دارم

من غم را در سکوت

سکوت را در شب

شب را در بستر

وبستر را برای اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم

من بهار را به خاطر شکوفه هایش

زندگی را به خاطر زیبایی اش و زیباییش را به خاطر تو دوست دارم

من دنیا را به خاطر خدایش

خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم


دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 3 1385
X