معرفی وبلاگ
در تماشايي ترين اغراق خيال، تجسم آرامشي مبهم، مرا به مرور ياد تو وادار مي كند
صفحه ها
دسته
وبلاگ های تبیانی
دنياي ديگر من
رفقاي قديمي ثبت مطالب
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 158047
تعداد نوشته ها : 115
تعداد نظرات : 867
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مي پيمايد آسمان مملو از سياهي را،

خفاشي كه آسمان را با تمام تاريكي اش دوست دارد.

پلك مي زند و پر مي گشايد.

من درك مي كنم،

لذت زندگي خفاشها را...

من درك مي كنم،

عشق زيباي خفاشها را...

من درك مي كنم،

من مي دانم و ايمان دارم،

خفاشها از همه عاشق ترند.

جواب مي دهد سوال پر از ترديد آدميان را..،

آسماني كه لبريز از تاريكي و ظلمت است.،

آري خفاشها هم عاشق مي شوند.

آري..................!

            ... اسماعيل رضواني خو ... 


X