معرفی وبلاگ
در تماشايي ترين اغراق خيال، تجسم آرامشي مبهم، مرا به مرور ياد تو وادار مي كند
صفحه ها
دسته
وبلاگ های تبیانی
دنياي ديگر من
رفقاي قديمي ثبت مطالب
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 187842
تعداد نوشته ها : 116
تعداد نظرات : 869
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 

 ...

پاييز به پايان نزديك مي شود و همين طور عمر برگ هاي زرد...!

به آسمان خيره شده اي آيا..؟؟؟!

تيك تيك عقربه هاي ساعت،مژده ي آمدن بهار است...

اما برگ هاي زرد را چه اميدي به ديدار بهار...

تو را كه ديروز آغازي بود..،

انديشيدن به پايان زود نيست..؟؟

اما برگ هاي زرد را چه انديشه اي به آغاز..؟

ترك مي كند آبي ِ آسمان،زمين مه گرفته را...!

گم مي شود شاخه هاي عريان درختان،درون مه...

اما برگ هاي زرد را چه سود از گذر مسافران بي دل..؟

باد زوزه مي كشد و صداي بوف،در اين شب تاريك..،

سياهي را فرياد مي زند و مرگ خورشيد را نويد مي دهد.

اما برگ هاي زرد را چه سود از دل بستن به نگاه مهتاب..؟

آيا مي شنوي ناله ي برگ ها را در زير پاي عابران..؟

بي شك،شبي ديگر از صداي خش خش پيكرت...،

برگ هاي ديگر از هراس مرگ به خود مي پيچند...

اما برگ هاي زرد را چه تواني به گريختن..؟

چند قدم دورتر عابري به سوي تو مي آيد...!

پلك هايت را در هم گره بزن..،

مجالي براي ماندن نيست...

زمان رفتن فرا رسيده است.....! 

... 

 ... اسماعيل رضواني خو ...


X