معرفی وبلاگ
در تماشايي ترين اغراق خيال، تجسم آرامشي مبهم، مرا به مرور ياد تو وادار مي كند
صفحه ها
دسته
وبلاگ های تبیانی
دنياي ديگر من
رفقاي قديمي ثبت مطالب
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 116
تعداد نظرات : 869
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 

 

 

 خشم شب و تازيانه هاي باد
ديوانه اي بر فراز تپه هاي خاكي
و مردي در متروكه هاي شهر
خواب و خاطره...
خاطراتت را خواب ديده اي آيا.؟
آيا به خاطر مي آوري كودكي ات را.؟
روزهاي شاد و پر از سرورت را.؟
بازي ها و هم بازي هايت را.؟
چهره ي بي پيله و پر از تماشايت را.؟
آيا به خاطر مي آوري...؟
...
كوچه هاي خاكي خيال
ياد آور آن روزهاي پر هياهوست
آگر در اين شهر پرسه مي زني..،
احساس مي كني مدفن خاك را.،
در زير مصنوعات دست بشر
در زير نقابهاي خاك نما
آيا خاطرات هم خالي از زمزمه ي حقيقت است.؟
...
فاش مي كند راز طراوت كودكي ات را..،
چاله اي كه در گريز از اين مصنوعات..،
خود را رها ساخته از سطح نقابها..،
و خاك را نمايان مي سازد
به حقيقت نزديك تر است..،
چاله اي كه مايه ي رنج ما خاكي نشينان است.

 

                   ... اسماعيل رضواني خو ...

 


X