دسته
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 169696
تعداد نوشته ها : 330
تعداد نظرات : 258
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

پيام حسين

پيـــام حسيــــن شهيـــد اين چنين است

كه حــــرّيّت و ديـن و ايمان قرين است

بياييــــد بـــــا مــــا به كــوى شهادت

كه ديــــن، خـــوار ظلم يزيد لعين است

مسلمــــان بـــود دشمـــن ظلم و عدوان

مسلمــــان، هــــوادار و سرباز دين است

مسلمــــان، شجــاع و صريح و توانا است

به مــــال و به نامــوس مردم، امين است

بيـــاييد در ســـاية پــــرچم ديـــــــن

كــــز اشـرار و آفات، حصن حصين است

بكـــوشيد در حفــــظ احــــكام قرآن

كــــه بـــــرنامة بـرتـر و بهترين است

دليـــر و فداكــــار و مــــردانه خيزيد

كــــه اســلام بـى‌ياور و بـى‌معيـن است

بگـــيريد تصميـــم و دشمـــن بــكوبيد

اگـــر عــزمتان محــكم و آهنيـن است

بــــه اخلاص كــوشيد و حـق را پرستيد

كـــه اخلاص ســـرماية ســـالكين است

بــسوزيد بنيـــــان كفــــر و ستـــم را

اگـــر نـــاله و آهتــــان آتشيـــن است

بـــــگيريد درس فـــــداكارى از مــــا

كـــه مجـد و نجات و ترقّى در اين است

شـــدم كشتــــه تا ديــن حق زنده سازم

مرا ايــــن چنيــــن قتـل، فتح مبين است

بكــــوبيد مستكبـــران را كـــه دنيـــا

خـــراب از ستــــم‌هاى مستكبرين است

نتــــرسيد از نــــخوت و كبـــــر آنان

خــــدا ناصــــر و يار مستضعفيـن است

چــــرا خفتـــــه‌اى اى مسلمان؟ بپا خيز

كه دشمن تو را روز و شب در كمين است

چــــرا خـــامشى اى مسـلمان كه اسلام

گــــرفتار ســــر پنجـــة مفسدين است

ضعيفـــان، پريشـــان و محروم و مظلوم

زميــــن ســـر به سر طعمة مترفين است

چـــرا ننــگ بر خود پسندى و خوارى؟

تــو را ملـــك عـالم بـه زير نگين است

چــرا گشتــــه تعطيـــل، احكام اسلام؟

پر از كفر و از جهل و بدعت، زمين است

بــه ذلّـــت چـو تن داده‌اى اين چنين شد

مسلّـــط به تو ظـلم و طغيان و كين است

اگــر غيـــرت و همّتـــت هسـت برجا

چـــرا خانـــه‌ات در كف ملحدين است

ببيـــن بر فلسطيــــن كه ماننــــد بُسنى

دچـــار جنايــــات مستعمــــرين است

بــــزن چنـــگ بـــر دامـن آل طــــه

كـــه عتــرت چو قرآن حبل المتين است


دسته ها :
سه شنبه نهم 11 1386
X