تغیر.............!!!!!!!!!!!!

 شنگول و منگول گرگ شدن،

کوکب حوصلهء مهمون رو نداره،

کبری تصمیم گرفته دماغشو عمل کنه،

روباه و کلاغ دستشون توی یک کاسه است،

حسنک گوسفنداشو ول کرده وتوی یک

شرکت آبدارچی شده،

آرش کمانگیرمعتاد شده،

شیرین،خسرو و فرهادو پیچونده و

با دوست پسرش رفته اسکی،

رستم و اسفندیار اسباشونو فروختن و

باموتور میرن کیف قاپی!

راستی سر ما ایرانیها چه آمده؟


دسته ها : درد دل
جمعه بیست و هشتم 4 1387
X