هر روز 17 بار بر سجاده به جزر و مد می ایستیم تا "دریا" شدن فراموشمان نشود.  (دکتر سنگری)

....................................................

حواس پنجگانه و شهوت و غضب، هفت در جهنم است

و اگر عقل بر آنها حاکم شود به اضافه ی عقل، هشت در بهشت می شوند.   

 (حاج اسماعیل دولابی)

....................................................

شیعیان ما رابه هنگام اوقات نماز بیازمایید که مراقبت آنها از نماز ها چگونه است.  

  (امام صادق-ع)

....................................................وقتی از دنیا و آدماش خسته شدی ، برو توی کوه و داد بزن : 

آیا بازم امیدی هست ؟ اونوقت تو جواب میشنوی : هست ، هست ، هست ...

....................................................

مرگ هیجان انگیز ترین صحنه ی زندگی ماست که هیچ گاه آن را برای دیگران تعریف نمی کنیم.   

 (دکتر سنگری)

...................................................

مرگ بهترین دلیل است که بزرگترین هنر دنیا، "چشم بندی" است.   

 (دکتر سنگری)

..................................................

چه خوب است انسان عبادت و کار خیر انجام می دهد بگوید کاری نکردم،

اما کار نیک وخوبی که از دیگران دید بگوید: چقدر کار بزرگی انجام داده است.     

(آیت الله بهجت)

.................................................

اسب بهترین مَرکب هاست 

ولی اغلب صاحبش را اگر حواسش جمع نباشد بر زمین می زند و می کشد، نفْس ما همان اسب است.  

  (حاج اسماعیل دولابی)

................................................

 هزار پیامبر شهادت دادند که تربیت انسان سخت است سخت!

 (دکتر سنگری)

...............................................

برخی جسم را تنها چوب لباسی ای می بینند که یک عمر باید لباس های رنگارنگ به آن آویزان کرد.  

  (دکتر سنگری)

...............................................

در آخر اینکه:عالِم بی عمل به چراغی می ماند که به دیگران نور افشانی می کند، اما خودش می سوزد.   

 (آیت الله بهجت)


دسته ها : اس ام اس
پنج شنبه بیست و هفتم 4 1387
X