من دلم میخواهد خانه ای داشته باشم پر دوست کنج هر دیوارش دوستانم بنشینند آرام گل بگو گل بشنو هر کسی میخواهد وارد خانه پر مهر و صفامان گردد شرط وارد گشتن شستشوی دلهاست شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست بر درش برگ گلی میکوبم و به یادش با قلم سبز بهار مینویسم ای دوست خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست

......................................................

 قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد؛

قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است. (دکتر سنگری)

........................................................

 نماز، فرصت عاشقانه ی زمین است؛ کسی که نماز نمی خواند عاشقی نمی داند.     (دکترسنگری)

........................................................

خدایا چه گم کرد آنکه ترا یافت و چه یافت آنکه ترا گم کرد؟ (امام حسین-ع)
دسته ها : اس ام اس
پنج شنبه بیست و هفتم 4 1387
X