((شیر خد ا)) 
علی ان شیرخدا شاه عرب الفتی داشته باایندل شب
شب ز اسرار علی اگاه است دل شب محرمسرالله است
فجر تا سینه ی افاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت
ناشناسی که به تاریکی شب می برد شام یتیمان عرب
عشق بازی که هم اغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر
ان دم صبح قیامت تاثیر حلقه در شد از او دامن گیر
دست در دامن مولا زد در که علی بگدر واز ما مگذر
شال میبست و ندایی مبهم که کمربند شهادت محکم
شبروان مست والای توعلی جان عالم به فدای توعلی 
 

((شهادت امیرالمئمنین علی(ع)را به تمام تبیانی های تسلیت عرض  میکنیم.))

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 6 1387
X