من به آمار زمین مشکوکم  اگر این شهر پر از آدمهاست  پس چرا این همه دلها تنهاست؟

.............................................

 برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی ست. لازم نیست آن را در قلبش فرو کنییا گلویش را با آن بشکافی. پرهایش را بزن... خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره ها پرت کند ...

.............................................

  در قفس ... من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید  ... قفسم برده به باغی و دلم شاد کند ... 

............................................

برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد .

(پائولو کوئلیو )

 


دسته ها : اس ام اس
يکشنبه سیم 4 1387
X