عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تهران گفت: سلول های از بین رفته عضلانی قلب با استفاده از سلول های بنیادی قابل ترمیم است. داوود کاظمی صالح در همایش کاربردی سلول های بنیادی در طب ترمیمی در پژوهشگاه رویان با اشاره به این که ترمیم بافت های مختلف به ویژه در بافت قلب، شیوه نوینی است اضافه کرد: ایران جزو پیشتازان این شیوه و طب ترمیمی است. کاظمی گفت: تا چند سال قبل تصور بر این بود که وقتی سلول های عضلانی قلب از دست رفت، دیگر قابل ترمیم نیست. این عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله (عج) گفت: چند مرکز بررسی بیماری های قلبی در کشور درباره سلول های بنیادی و استفاده از آنها در بیماری های قلبی، تحقیقاتی وسیعی را آغاز کرده است


دسته ها : تندرستی
شنبه 1387/10/7 10:1
X