از این پس نگران پوسیدگی دندانهای خود و زحمت ترمیم و پر کردن آن نباشید، چون رویای رشد دندان‌های جدید به زودی محقق می‌شود.

این دانشمند‌ان معتقدند که روشی را برای رشد دندان جدید در آزمایشگاه کشف کرده‌اند و به این ترتیب کابوس گذراندن جلسات دردناک در مطب دندانپزشکی به پایان خواهد رسید.

با این کشف دیگر به پر کردن دندان یا گذاشتن دندان مصنوعی نیازی نخواهد بود.

در این پژوهش، تیم تحقیقاتی در اورگون آمریکا محل ژن مسوول رشد مینای دندان را تعیین کرده‌اند. مینا در واقع لایه سخت خارجی دندانها است که به طور طبیعی نمی‌تواند دوباره رشد کند.

دیگر دانشمند‌ان تاکنون سایر بخشهای داخلی دندان را در حیوانات آزمایشگاهی رشد داده‌اند، اما هیچکدام تا این زمان پوشش سخت مینای دندان را تولید نکرده بودند.

ژن مزبور که Ctip2 نام دارد در سیستم ایمنی بدن و رشد پوست و اعصاب نیز نقش ایفا می‌کند و تولید مینای دندان را هم در کنترل دارد.

نتایج این تحقیق در مجله پیشرفتهای آکادمی ملی علوم منتشر شده است.دسته ها : تندرستی
چهارشنبه 1387/12/14 18:44
X