تحقیقات نشان داده است افراد موفق در ارتباطات خود با دیگران بهتر عمل کرده و از روحیه توافق و تفاهم بیشتری برخوردارند.

 علت موفقیت بیشتر افراد موفق این است که آنها در تجزیه و تحلیل و هماهنگ شدن با محیط بهتر عمل کرده و همین امر بسیاری از موانع را از سر راهشان برمی دارد.

محققان آلمانی در تحقیق بر روی بیش از هزار فرد بزرگسال دریافتند که افراد باهوش منتظر پیروزی و موفقیتهای بزرگتر می شوند و همچنین با افزایش هوش افراد میزان خطر پذیری آنها نیز افزایش می یابد.

بنا بر این گزارش ، هوش اجتماعی و تحمل و ریسک پذیری در ارتباط با یکدیگر هستند.

بر اساس نتایج این تحقیق ، افراد باهوش دو برتری دارند، از یکسو می توانند بر اساس تواناییهای شناختی خود نسبت به هم سن و سالان خود بیشتر پیشرفت کرده و به اهداف خود برسند و علاوه بر این به طور معمول در این راه با تحمل تر و ریسک پذیرترند و این خصایص و برتریها می تواند موفقیتهای شغلی را نیز برای آنها بدنبال داشته باشد.

بررسی ها نشان داده است افراد تا دست به کارهای جدید نزنند تغییری در زندگی شان ایجاد نمی شود و افراد با هوش به دلیل اینکه ریسک بیشتری کرده و دست به کارهای نو می زنند بیشتر به موفقیت می رسند.دسته ها : روانشناسی
چهارشنبه 1387/12/14 10:24
X