معرفی وبلاگ
دسته
لینکدونی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3737944
تعداد نوشته ها : 11235
تعداد نظرات : 345
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
بانک مرکزی ایران
فتوکپی نامه شماره 1155 - 40.8.30 دفتر والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی حسب‌الامر جناب آقای نخست وزیر بضمیمه ارسال می‌گردد.
وزیر مشاور

*****************
دفتر والاحضرت دکتر امینی نخست وزیر
بطوریکه خاطرعالی مستحضر است در تاریخ 39.12.27 باتصویب ذات مبارک ملوکانه مقرر گردید پروانه خرید ارز معادل مبلغ نود هزار فرانک جدید فرانسه بمنظور پرداخت دین والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی بطور متناوب صادر گردد.
برای استهلاک مبلغ مزبور تابحال در دو نوبت پروانه خرید ارز هر مرتبه معادل پنج هزار دولار صادر و حواله شد. و مرحله اخیر نیز ضمن مذاکره مستقیم تلفنی والا حضرت با جنابعغالی مقرر فرمودید برای پرداخت قسط سوم در موقع خود دستور خواهید فرمود پروانه خرید ارز بنام والاحضرت معظم له صادر گردد. اینک چون موعد پرداخت قسط سوم رسیده است بفرموده معظم له مراتب را باستحضار عالی می‌رساند که قدغن فرمایند در اینمورد اوامر مقتضی صادر و ببانک مرکزی ابلاغ نمایند.
رئیس دفتر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی

*****************
رونوشت نامه 1155 - 40.8.30 دفتر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی
جناب آقای دکتر امینی نخست وزیر
بطوریکه خاطر عالی مستحضر است در تاریخ 39.12.27 با تصویب ذات مبارک ملوکانه مقرر گردید پروانه خرید ارز معادل مبلغ نود هزار فرانک جدید فرانسه بمنظور پرداخت دین والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی بطور متناوب صادر گردد.
برای استهلاک مبلغ مزبور تا بحال در دو نوبت پروانه خرید ارز هر مرتبه معادل پنجهزار دولا صادر و حواله شد و مرحله اخیر نیز ضمن مذاکره مستقیم تلفنی والاحضرت باجنابعالی مقرر فرمودید برای پرداخت قسط سوم در موقع خود دستور خواهید فرمود پروانه خرید ارز بنام والاحضرت معظم له صادر گردد. اینک چون موعد پرداخت قسط سوم رسیده است بفرموده معظم له مراتب را با استحضار عالی می‌رساند که قدغن فرمایند در انیمورد اوامر مقتضی صادر و ببانک مرکز ابلاغ نمایند.
رئیس دفتر والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی


دسته ها : انقلاب اسلامی
چهارشنبه 1387/12/7 8:32
X