معرفی وبلاگ
دسته
لینکدونی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3345717
تعداد نوشته ها : 11235
تعداد نظرات : 345
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
جناب آقای هویدانخست وزیر

والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی و والاحضرت منیژه پهلوی با کسب اجازه از پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر بنا بدعوت رسمی وزیر دفاع ملی آمریکا جهت بازدید ارتش آمریکا در اول اردیبهشت ماه 45 به آن کشور تشریف فرما می‌شوند بفرموده والاحضرت معظم له مستدعی است قدغن فرمایند پروانه خرید ارز معادل ده هزار دولار جهت مخارج این مسافرت صادر و باین دفتر ارسال دارند. در راستای پرداخت هم ریالی آن [نامفهوم] مورد تقاضا از بانکی ایران خریداری شود.
رئیس دفتر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی

******************

اشاره بنامه شماره 51934 مورخ 42/9/4 یک برگ پروانه ارزی بشماره 3372 مورخ 42/9/11 بنام -------- صادر و بضمیمه ارسال می‌شود.
بانک مرکزی ایران
اداره نظارت ارز و امور خارجه

*رونوشت عطف بنامه بالا جهت استحضار جناب آقای نخست وزیر ارسال می‌گردد اداره نظارت ارز

******************
جناب آقای نخست وزیر
مقداری وسائل برای اتومبیل رولز رویس والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی بکمپانی مربوطه سفارش داده شده است که طبق فاکتور ارسالی کمپانی میبایستی مبلغ 95/7/10 لیره بهاء اشیاء مورد سفارش پرداخت گردد.
مقرر فرمودند دستور فرمایند پروانه خرید ارز معادل مبلغ مزبور صادر و ارسال دارند.
رئیس دفتر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی

******************
جناب آقای اسداله علم نخست وزیر
نظرباینکه والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی برای دیدار والا حضرت بهمن پهلوی فرزندشان باروپا تشرف فرما خواهند شد در تعقیب مذاکرات تلفنی بفرموده معظم له قدغن فرمائید پروانه خرید ارز معادل سه هزار دولار بنام والاحضرت صادر و باین دفتر ارسال دارند.
رئیس دفتر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی


******************

دفتر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی
عطف بنامه شماره 777 مورخ 41/7/2 بعنوان آقای نخست وزیر یکبرگ پروانه ارزی بشماه 6786 مورخ 41/8/2 بملغ 3000 دویچ مارک بابت هزینه تحصیل سه ماهه از اول شهریور تا آخر آبان والا حضرت بهمن پهلوی صادر و بضمیمه این نامه فرستاده شد.
بانک مرکزی ایران
اداره نظارت ارز
غلامرضا صابری محمدعلی قوامی

پیوست یکبرگ
رونوشت عطف به مرقومه شماره 30022 مورخ 41.7.26 برای استحضار جناب آقای نخست وزیر ارسال می‌گردد.
بانک مرکزی ایران اداره نظارت ارز


******************

جناب آقای علم نخست وزیر
والاحضرت شاهدخت شمش پهلوی از سال 1952 که بامریکا مسافرت فرموده بودند قریب شصت هزار دلار بدهی دارند که بعلت نبودن ارز پرداخت آن تا بحال بتاخیر افتاده چون مقرر فرموده‌اند این مبلغ بتدریج پرداخته شود لذا خواهشمند است به بانک مرکزی ایران دستور صادر فرمائید پروانه خرید ارز بمیزان شصت هزار دلار که بتدریج قابل استفاده باشد صادر و بدربار شاهنشاهی ارسال دارند.
وزیر دربار شاهنشاهی

******************

جناب آقای علم نخست‌وزیر
والا حضرت بهمن پهلوی فرزند والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی از اول شهریور ماه 1341 برای ادامه تحصیلات بکشور آلمان اعزام و بتحصیل اشتغال دارند و مقرر است ماهیانه یکهزار مارک هزینه تحصیلی جهت ایشان فرستاده شود. بفرموده والاحضرت معظم له مستدعی است قدغن فرمایند از اول شیهرور ماه سال جاری برای هر سه ماه پروانه خرید ارز معادل مبلغ مزبور صادر و باین دفتر ارسال دارند.
رئیس دفتر والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی

******************

جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر
حسب‌الامر والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی احتراما باستحضار میرساند:
والاحضرت شاهدخت قروضی در خارج از کشور دارند که مورد مطالبه قرار گرفته و پرداخت آن جنبه فوری و ضروری دارد حسب الامر ملکونانه دربار شاهنشاهی صدور پروانه 60 هزار دلار ارز بنام والاحضرت را تقاضا نموده که نامه آن در تاریخ 41.7.27 حضور جنابعالی ارسال شده است مستدعی است دستور فرمائید بانک مرکزی در صدور پروانه ارز مورد تقاضا تسریع نماید.
رئیس دفتر - علینقی سعید انصاری

******************

جناب آقای علم نخست وزیر
والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی از سال 1952 که بامریکا مسافرت فرموده بودند قریب شص هزار دلار بدهی دارند که بعلت نبودن ارز پرداخت آن تابحال بتاخیر افتاده چون مقرر فرموده‌اند این مبلغ بتدریج پرداخته شود لذا خواهشمند است به بانک مرکزی ایران دستور صادر فرمائید پروانه خرید ارز بمیزان شصت هزار دلار که بتدریج قابل استفاده باشد صادر رو بدربار شاهنشاهی ارسال دارند.
وزیر دربار شاهنشاهی


******************

همکار گرامی جناب آقای هدایتی
وزیر مشاور معاون اجرایی نخست وزیر
عطف به مرقومه شماره 26 - 3 600 / م مورخ 1354.2.31 بدینوسیله وصول چک شماره 891853 بانک مرکزی ایران به مبلغ یکصد و نود و چهار هزار و پانصد و سی و یک ریال (194531) را اعلام می‌دارد.
وزیر اطلاعات و جهانگردی
با تجدید ارادات غلامرضا کیانپور


دسته ها : انقلاب اسلامی
دوشنبه 1387/12/5 8:33
X