معرفی وبلاگ
دسته
لینکدونی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2164920
تعداد نوشته ها : 11235
تعداد نظرات : 345
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
قبل از انقلاب اسلامی ایران، به علت حاکمیت رژیمی سلطنتی واستبدادی ووابسته به استکبارغرب، جهت گیریها وسیاستهای کلان تربیتی وپرورشی میلیونها دانش آموزنیزدرهمین راستابود. عمده‌ترین سیاستهای تربیتی وپرورشی رژیم فاسد پهلوی درموارد ذیل خلاصه می شد:

- ترویج جدایی دین ازسیاست وناکارآمدی دین وکهنه شدن مقررات آن
- لاابالیگری دینی وبی تفاوتی نسبت به تعالیم وآموزه های دینی
- توسعه بی حجابی وبی عفتی
- اختلاط دختران وپسران درمدارس خصوصی
- برگزاری اردوهای مختلط بابرنامه های فاسد وشرم آور
- به کارگیری معلمان ومدیران نالایق وفاسد وغرب زده
- برگزاری جشنهای مستهجن وفاسد به مناسبتهای شاهنشاهی
- ترغیب وتبلیغ فرهنگ غربی وغرب زدگی
- ترویج تفکّرغیرعلمی بودن دین وجدایی این دو از هم
- تبلیغ شاه دوستی وشاه پرستی
- الهی وموجّه جلوه دادن رژیم سلطنتی وشاهنشاهی

به برکت پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها سیاستها وجهت گیریهای غلط گذشته، کناررفت، بلکه مسؤولین ودست اندرکاران آموزش وپرورش توانستند با اتخاذ سیاستها وجهت گیریهای درست درجهت پرورش مذهبی ودینی دانش آموزان، آگاه نمودن آنان به نادرستی شاه پرستی وحکومتهای سلطنتی ونیز مغایرت وناهماهنگی بین علم ودانش ودین ومذهب ونیزآمیختگی دین با سیاست،گامهای مفید ومؤثری درجهت تربیت وپرورش صحیح میلیونها دانش آموز سراسر کشور وآینده سازان ایران اسلامی بردارند.

بخشی ازاین اصول وسیاستها وجهت گیریهای تربیتی که توسط مسؤولین نظام جمهوری اسلامی ایران اتخاذشده عبارتنداز:

- آشنا نمودن دانش آموزان با واقعیت دین ومذهب ومفاهیم عالیه اسلامی.
- به کارگیری معلمین ومدیران شایسته ولایق.
- توسعه وگسترش فعّالیتهای مذهبی وفرهنگی درمدارس.
- ایجاد نمازخانه درمدارس وترویج فرهنگ نمازخوانی ونماز جماعت دربین دانش آموزان.
- توسعه وترویج فرهنگ حجاب وعفاف دربین دانش آموزان دختر.
- مقابله ومبارزه با مظاهرفساد اخلاقی وبی‌ عفتی وبی حجابی .
- تبدیل اردوها ی فاسد وضد اخلاقی رژیم گذشته به اردوها ی سازنده، با نشاط، آموزنده و در عین حال اسلامی.
- تاکید براهمّیت علم و دانش از نظر اسلام و تشویق استعداد های برتر و درخشان.
- آشنا کردن دانش آموزان با سیاستهای استکباری شرق و غرب و واقعیتهای جهانی.
- آگاه کردن دانش آموزان به مفاسد و ستمگریهای رژیم منحط پهلوی.
- ترویج فرهنگ آشنایی و انس با قرآن و مفاهیم عالیه آن در بین دانش آموزان.
- توسعه و ترویج تشکلهای سالم و سازندة دانش آموزان از قبیل امور تربیتی، انجمن اسلامی، بسیج.
- ایجاد فضای سالم دینی در محیط های ورزشی دختران دانش آموز و زدودن مفاسد اخلاقی در این زمینه.

روحیه معنوی و شهادت طلبی

با توجه به سیاستهای نادرست فرهنگی و تربیتی رژیم گذشته، روحیات معنوی و توجه به خدا دربین دانش آموزان بسیار کمرنگ و ناچیز بوده و ذهن و قلب و توجه و همّت دانش آموزان برای بیشتر متوجه امورمادی و مظاهر و تعلقات دنیا و امور کودکانه و افسانه ها و رؤیاهای جوانی و نوجوانی می‌کردند. به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه‌ی تعلیمات عالیه اسلام، روحیه‌‌‌‌‌‌ ی معنوی وتوجه به خدا و کم توجهی به بازیچه های مادّی، در قشر عظیمی از دانش آموزان، رشد و گسترش یافت.

نمونه و تجلّی بارز این تحوّل را در دوران دفاع مقدس که مقارن با سالهای اوّلیه پیروزی انقلاب بود می‌توان مشاهده کرد که چگونه جوانان و نوجوانان کم سن و سال دبیرستانی و بعضاً راهنمایی با گریه و التماس و حتی دستکاری در شناسنامه خود، اشتیاق به حضور در جبهه های جنگ علیه دشمنان اسلام را نشان می‌دادند. شهید حسین فهمیده دانش آموز 13 ساله یکی از هزاران نمونه این گونه دانش آموزان است. گریه‌ها و نمازهای خالصانه و عبادتها و مناجاتهای بی‌ریا و بدون تعلقات مادّی آنها در سنگرهای خط مقدم دفاع مقدس و عشق به شهادت و رسیدن به قرب الهی و جوار مقدس حضرت حقّ، برگهای زرینی در تاریخ معنویت دانش آموزان ایران اسلامی می باشد که به برکت انقلاب اسلامی ایران نگاشته شده است.

حضور بیش از 395000 دانش آموز و دانشجوی تربیت معلم (که 60درصد نیروهای مردمی اعزامی به جبهه‌ها را تشکیل می‌داد) و شهادت 36000 دانش آموز(1) و جانباز و آزاده شدن عده کثری از آنان، نشانگر این تحوّل و ایجاد معنویت دربین دانش آموزان است. از سوی دیگراین تحوّل نشان دهنده‌‌‌‌‌ی آگاهی و شناخت دانش آموزان و احساس مسؤولیت درجهت دفاع ازکیان جامعه می‌باشد، پدیده‌ای که قبل از انقلاب دربین دانش آموزان اصلاً مفهومی نداشت و آن قدر مشغول امور سطحی دیگر شده بودند که نه به این نوع مسائل آگاهی و شناخت داشتند و نه در تصور آنها چنین رویکردهایی می‌گنجید.

پی نوشت:
1-مروری بر دو دهه تلاش برای اعتلای تعلیم و تربیت کشور57 تا 77، ص 6

دسته ها : انقلاب اسلامی
پنج شنبه 1387/11/24 22:20
X