دوچرخه سواری در شب هنگام با نصب فناوری جدید هشدار دهنده حرکت در آینده ای نه چندان دور لذتی معادل دوچرخه سواری در زیر نور خورشید خواهد داشت.

در حال حاضر دوچرخه سواری در شبها با خطرات جانی قابل توجهی برای دوچرخه سوار همراه است اما اکنون و به لطف ایده ای که برای اعلام هشدار ویژه نصب در پشت دوچرخه ارائه شده است، دوچرخه سواران می توانند بدون هیچگونه نگرانی در شب هنگام نیز دوچرخه سواری کنند.

به گفته محققان، نشانگرهایی که هم اکنون در زیر زین دوچرخه نصب شده اند هشدار کافی را به رانندگان پشت سر اعلام نمی کنند.

فناوری نوینی که هم اکنون طرح اولیه آن ارائه شده است، پروژه ای بزرگ است که به ازای هر مایل نصب آن هزینه ای بالغ بر 5 تا 50 هزار پوند صرف خواهد شد.

در قالب این پروژه همواره تصویر مجازی از دوچرخه سوار در چند متر عقب تر از دوچرخه بر روی آسفالت خیابان و جاده نقش می بندد و از این رو رانندگان زمانی کافی برای شناسایی آنها و جلوگیری از بروز تصادفات خواهند داشت.


دسته ها : فن آوری
يکشنبه 1387/11/6 12:31
X