در حالى که طى روزهاى گذشته اصلاح طلبان به سنت رفتارهاى انتخاباتى گذشته خود باردیگر بسیج را به اتهام نظامى بودن از حضور در عرصه فعالیت سیاسى منع مى ساختند،اسناد غیر قابل انکار از راى دولت سید محمد خاتمى بر امکان فعالیت این نیروى همیشه حاضر در میدان پرده برمى دارد.
پس از آنکه سردار سرلشگر محمد على جعفرى فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى با بیان تقسیم بندى مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب از تقسیم بسیج به دو بخش ،بسیج نظامى و غیر نظامى سخن گفته و اشاره کردکه بسیجیان غیر نظامى مى توانند وارد عرصه فعالیت سیاسى شوند،اصلاح طلبان با تحت شمول خواندن بسیج ذیل نیروهاى مسلح، به تبلیغات علیه این نیرو پرداختند. در همین حال اسناد موجود حکایت از آن دارد که این موضوع در مهرماه سال 1379و در انتخابات دوره هشتم ریاست جمهورى نیز منجر به مکاتباتى بین سپاه، ستادکل نیروهاى مسلح، وزیر کشور وقت و رئیس جمهورى سابق ( آقاى سید محمد خاتمى) شد که پس از بررسى حقوقى و قانونى توسط معاون حقوقى و امور مجلس وقت ریاست جمهورى ( حجت الاسلام صدوقى) عدم ممنوعیت قانونى براى فعالیت سیاسى بسیجیان عادى و فعال مورد تاکید قرار گرفت و ممنوعیت هاى مندرج در قانون صرفاً براى پرسنل بسیجى ویژه تلقى گردید. روزنامه «جوان» براى پایان دادن به موضوع اخیر و براى روشن ساختن حقایقى که برخى اصلاح طلبان سعى در قلب آن دارد، متن نامه معاونت ارتباطات و تبلیغات دولت هفتم را در این زمینه منتشر مى سازد تا مظلومیت بسیج بیش از پیش براى ملت آگاه ایران روشن شود.
***
(سند شماره یک)
شماره 2016‎/114
تاریخ1379/8/30
پیوست
با احترام به استحضار مى رساند:
«موضوع پاسخ معاون حقوقى و امور مجلس در خصوص عدم محرومیت بسیجیان از سیاست»
الف) مطلب مندرج در روزنامه آفتاب یزد مورخ 1379/7/16تحت عنوان:«فرمانده نیروى مقاومت: نمى توانیم بسیجیان را ازسیاست محروم کنیم» به استحضار ریاست محترم جمهورى رسید.
پى نوشت فرمودند:
«جناب آقاى صدوقى از نظر حقوقى بررسى شود»
که طى نامه مورخ 1379/7/21 ابلاغ گردید.
ب) اینک معاون محترم حقوقى و امور مجلس طى نامه مورخ 79/8/29 اعلام داشته:ماده(6) قانون مقررات استخدامى سپاه انقلاب اسلامى مصوب(1370) پرسنل سپاه را به چهار دسته کادر ثابت،وظیفه،پیمانى و بسیجى تقسیم کرده است که در ماده (13) آن پرسنل بسیجى را به افرادى اطلاق کرده که جهت تحقق ارتش بیست میلیونى تحت پوشش سپاه در مى آیند. پرسنل بسیجى نیز به سه بخش تقسیم شده اند:
الف- بسیجى عادى:عموم اقشار معتقد به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اهداف انقلاب اسلامى هستند که پس از گذراندن دوره آموزشى عمومى به خدمت ارتش بیست میلیونى درآمده و سازماندهى مى شوند.
ب- بسیجى فعال: آن دسته از بسیجیان عادى داوطلب هستند که واجد شرایط بوده و پس از گذراندن دوره هاى آموزشى،سازماندهى شده و ضمن شرکت در برنامه هاى حفظ انسجام در انجام ماموریت هاى محوله با سپاه همکارى مى کنند.
ج- بسیجى ویژه (پاسدار افتخارى):پرسنلى هستند که صلاحیت هاى یک پاسدار را دارا مى باشند و پس از گذراندن آموزش هاى مطروحه در این قانون سازماندهى شده و متعهد مى گردد تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.
به موجب بند دال ماده(16) همین قانون،«عدم عضویت و هوادارى از احزاب و گروه ها و سازمان هاى سیاسى» از جمله شرایط عمومى استخدام براى کادر ثابت و پیمانى و پرسنل بسیجى ویژه (پاسدارى افتخارى) ذکر شده است و از این رو در قانون ممنوعیتى براى عضویت و هوادارى بسیجیان عادى و فعال از احزاب و گروه هاى سیاسى مطرح نشده است.بدیهى است سازماندهى و استفاده از پرسنل بسیجى باید در چارچوب قوانین و مقررات و ماموریت ها و وظایف قانونى محوله به سپاه پاسداران به عمل آید.
معاونت ارتباطات و تبلیغات دولت
***
(سند شماره دو)
شماره 5797957‎/م
تاریخ 1379/9/7
پیوست
بسمه تعالى
جناب آقاى دکتر پاک نژاد
مشاور محترم رئیس جمهور در امور ایثارگران
جناب آقاى رحماندوست
مشاور محترم رئیس جمهور در امور ایثارگران
با سلام
نامه مورخ 1379/8/29 معاون محترم حقوقى و امور مجلس رئیس جمهور موضوع:«بررسى حقوقى شرکت بسیجیان در مسائل سیاسى» به استحضار ریاست محترم جمهورى رسید؛پى نوشت فرمودند:
«قابل توجه و پیگیرى جناب آقاى رحماندوست و جناب آقاى دکتر پاک نژاد»
سید محمد على ابطحى

دسته ها : انتخابات دهم
سه شنبه 1388/2/29 18:54
X