رئیس کمیته امور زنان در ستاد مرکزی «مهندس میرحسین موسوی» در خصوص فعالیت‌های انتخاباتی این کمیته به خبرنگار سایت «کلمه» گفت: در روز 9 خرداد ماه همایش بزرگ و ملی «زنان حامی میرحسین» در سراسر کشور و به طور همزمان در ساعت 16 برگزار خواهد شد.
مافی در ادامه افزود: این مراسم سراسری و بزرگ در تهران با حضور «مهندس میرحسین موسوی و بانو دکتر زهرا رهنورد» برگزار و در تمامی شهرهای دیگر نیز با حضور نمایندگان این کمیته و دیگر سخنرانان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به حضور فعال زنان در اقشار گوناگون جامعه گفت: در این مراسم باشکوه مشکلات، مطالبات و خواسته جامعه زنان مطرح شده و همچنین این قشر عظیم حمایت خود را از میرحسین موسوی اعلام خواهند کرد.

دسته ها : انتخابات دهم
جمعه 1388/2/25 17:1
X