دبیر کل جبهه خدمتگزاران معتقد است: نمی توان گفت اطرافیان احمدی نژاد باعث مشکلات دولت هستند.

به گزارش سایت فرارو احمد خورشیدی که فرزندش داماد احمدی نژاد است گفت: «من در چهارسال پیش از تاثیر گذار ترین عناصر در ستاد احمدی نژاد بودم چرا که در فرایند انتخابات، ستاد ها بیشترین تاثیرات را ندارند بلکه عناصری که پشت سر کاندیداها قرار می گیرند تاثیرات بیشتری دارند.» خورشیدی با انتقاد از احمدی نژاد گفت: «من، هم انتقادهای اجرای به رییس جمهور داشتم و دارم و هم به سیاست های ایشان ایراد دارم. احمدی نژاد هم در سیاست هایش و هم در اجرا اشکالات اساسی دارد.» دبیر کل جبهه خدمتگزاران ادامه داد: « عامل پیدایش این انتقادات خود آقای احمدی نژاد هستند چرا که این دوستان احمدی نژاد هستند که از او تاثیر می پذیرند، بنابراین نمی توان گفت اطرافیان ایشان باعث مشکلات دولت هستند.

عملکرد رییس جمهور خوب باشد یا بد باشد نتیجه ی تفکرات خود اوست و از طرف اوست که به اطرافیانش سرایت می کند.» دبیرکل جبهه ی خدمت گزاران اظهار کرد: «من قطعا به احمدی نژاد رای نمی دهم و رایم برای رضایی است.»

این فعال سیاسی اصولگرا در مورد کاندیدا توری رضایی گفت: «با توجه به این که آشنایی من با آقای رضایی به قبل از انقلاب می رسد، ایشان قدرت مدیریت بالایی دارند و توانمندی به کارگیری تمام نیروهای کاردان و کار بلد را دارد و به دنبال نیرو های ضعیف نیست چون خود ایشان فرد قوی هستند، افراد قوی را به کار می گیرند.»

خورشیدی ادامه داد: «با توجه به این که رضایی در 10 سال اخیر در حوزه اقتصاد خوب کار کرده به نظر من ایشان بیشترین اثر را در بهبودی اوضاع اقتصادی می توانند داشته باشند.»

دسته ها : انتخابات دهم
سه شنبه 1388/2/22 20:23
X