جوان نوشت، ستاد یکى از کاندیداهاى اصلاح طلبان سرودى را تحت عنوان "آفتاب کاران جنگل " انتخاب کرده است که متعلق به گروه هاى چپ قبل از انقلاب و چریک هاى فدایى خلق است.
انتخاب این سرود باعث شده است که برخى سایت هاى اپوزیسیون چپ نسبت به این اقدام اعتراض کرده و تاکید کنند این حرکت یک ربایش هنرى است.

دسته ها : انتخابات دهم
دوشنبه 1388/2/21 8:20
X