ستاد زاگرس که شامل استان‌های حاشیه رشته‌ کوه‌های زاگرس می‌شود از این پس فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغی این استان‌ها برای کروبی کاندیدای ریاست جمهوری حزب اعتماد ملی را بر عهده خواهد داشت.
ستاد زاگرس شامل استان‌های آذربایجان شرقی تا شمال بندر عباس است که مسئولیت این ستاد را کریم ملک آسا بر عهده خواهد داشت.

دسته ها : انتخابات دهم
يکشنبه 1388/2/20 8:41
X