نوزادان مادران عصبی بیشتر به انواع بیماری ها مبتلا می شوند.

محققان آلمانی می گویند: نوزادانی که در دوران جنینی مادران آنها تحت فشارهای عصبی هستند بیش از سایران به انواع بیماری ها مبتلا می شوند.

نتایج تحقیق بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان می دهد:حیواناتی که مادر آنها در دوران جنینی تحت فشار قرار گرفته اند 5 برابر سایر
نوزادان در معرض ابتلا به بیماری های دستگاه گردش خون ,قند خون هستند.

محققان می گویند :در انسان نیز اوضاع همین طور است

دسته ها : تندرستی
دوشنبه 1388/1/17 23:58
X