دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 902
تعداد نوشته ها : 1
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

گوشت خوک  
زیانهاى این گوشت منحصر به جنیه هاى بهداشتى نیست بلکه از جهات اخلاقى نیز قابل توجه است که به مناسبت این کتاب فقط از جنبه غذایى آن بحث مى شود. قرآن مجید در باره گوشت این حیوان فرموده است :
((انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر))
خداوند مردار و خون و گوشت خوک را بر شما حرام کرده است ...
یک معجزه 
مطالعات دانشمندان بعد از قرنها درباره این حیوان ، و پیدا کردن چندین نوع میکرب در گوشت آن یک نوع معجزه قرآن مجید است که از قرن ها قبل خوردن گوشت خوک را حرام فرموده است .
کرم تریشین

کرم تریشین تنها بوسیله گوشت خوک به انسان منتقل میشود. کرم تریشین به ماهیچه هاى بدن نفوذ کرده ، و به آسانى از بین نمى رود، و یک گرم گوشت خوک ممکن است هزارها عدد از این کرم همراه داشته باشد، و یک تریشین ماده تقریبا 1500 کرم جوان مى زاید، این کرم مى تواند به قلب نیز نفوذ کرده ؛ تولید سکته هاى قلبى نماید، پختن گوشت ، این کرمها را نابود نمى سازد زیرا وقتى گوشت را حرارت مى دهند، مواد سفیده اى گوشت ، منعقد مى شود، و کرم در وسط این اجرام منعقد از آسیب حرارت مصون مى ماند، این قسمتهاى منعقده که کرمها را در وسط خود محفوظ کرده اند، در معده حل نمى شوند و به روده ها مى روند
اول مرتبه یک نفر انگلیسى به نام ((سر جیمز پاژت )) در سال 1835 وجود این حیوان را کشف کرد چند سال بعد یعنى در سال 1860 در اثر مرگ کسى در شهر ((سدن )) (از شهرهاى آلمان ) یک نفر طبیب آلمانى بنام ((فردیک یون زنکر)) زیانهاى تریکین را کشف کرده و بعدا دیگران نیز درباره آن بررسى هاى بسیار کردند.
تریکین کرم کوچکى است که نر آن تا یک میلیمتر و نیم و ماده آن تا 3 میلیمتر قطر دارد، در عرض یک ماده مى تواند از ده تا 15 هزار عدد تخم گذارى کند.
با خوردن گوشت خوک تریکین نیز وارد بدن انسان مى شود، گلبولهاى سرخ خون ابتدا شروع به زیادى کرده و بعد کم کم از بین مى روند و کار بجایى مى رسد که گلبول خون خیلى کم مى شود و انسان دچار مرض کم خونى یا ((ahemie)) مى گردد، و ممکن است این حالت او را به مرگ بکشد.
هنگامیکه تریکین ها وارد معده شدند، جدار آهکى خود را در اثر دخالت شیره ها و اسیدهاى معدى از دست مى دهند؛ و به سرعت زیاد تولید مثل نموده ، از راه معده و خون داخل بدن مى شوند؛ اولین اثر آن سر گیجه و تب هاى مخصوص ، از جمله تب هاى مربوط به دستگاه هضم مى باشد بعدا اسهال دست مى دهد، تب حاصله از این حالت ابتدا ضعیف است ؛ ولى رفته رفته سخت و مزمن مى گردد.
دردهاى دیگر از قبیل روماتیسم هاى مختلف ، کشش اعصاب ، خارش ‍ داخلى بدن ، تراکم پى ها؛ کوفتکى و خستگى سخت در تمام کالبد، جمع شدن عضلات صورت ، و بالاخره دردهاى ناشى از ضعف فوق العاده بدن به وجود آمده ، پس از چهار پیدا مى شود به نام ((trihieose)) مشهور است . تریکین که داخل معده شود، هیچ دواى کرم کش یا ((ورمیفوژى )) قادر به دفع آن نیست .

 مرض لادررى 
یکى از خطرناکترین امراضى که به وسیله گوشت خوک به انسان عارض ‍ میشود مرض لادررى است ، که عامل مولده آن تنیا یا کرم کدو مى باشد.
تنیا کرمى استکه داراى انواع چندى است ، و کرم کدویى که در بدن خوک وارد مى شود به نام ((- teniasotium )) مشهور است .
بدن این حیوان مرکب از یک سر است ، که دو ردیف قلاب و چهار بادکش ‍ دارد، و به وسیله آن خود را به جدار معده انسان مى چسباند، بعد از سر، زنجیرى خیلى طولانى از حلقه ها بدن آن را تشکیل مى دهد، و گاهى مجموع این حلقه ها داراى چندین متر طول مى شود.
حلقه نزدیک سر خیلى کوچک است ؛ و هر چه از آنجا دور شود؛ حلقه ها متدرجا درشت تر میگردد، هر حلقه تنیا داراى دو جنس نر و ماده  است ، و جفت گیرى در خون آن انجام مى گیرد و سوراخهاى تناسلى روى لبه هاى حلقه قرار دارد.
زیانهاى دیگر 
زیانهاى گوشت خوک منحصر به این دو که گفتیم نیست گوشت خوک اصولا ثقیل الهضم است ، و معده را سخت در زحمت مى اندازد، در اثر خوردن گوشت خوک اغلب سمیتى به وجود مى آید، که در اصطلاح علمى آنرا بوتولیسم  مى گویند
این بود نمونه اى از زیانهاى گوشت خوک ، که از نظر اسلام خوردن آن حرام شمرده شده است

منبع:کتاب اسلام پزشک بی دارو (احمد امین شیرازی)


دسته ها :
چهارشنبه سیم 11 1387
X