معرفی وبلاگ
با سلام خدمت دوستان گرامی مطالب این وبلاگ بر اساس آیات و روایات و احادیث مستند شکل گرفته است. ضمنا دلیل انتخاب قالبی با حرم زیبای امام حسین علیه السلام و سلام به ایشان این هست که در ایام ماه رمضان سال ۹۰ زلزله ای درونی رخ داد... ملتمس دعای دوستان هستم.
دسته
تفسير قران و نهج البلاغه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 14585
تعداد نوشته ها : 41
تعداد نظرات : 14
Rss
طراح قالب

 شيخ ابو محمد جعفر بن احمد بن على قمى ساكن رى در كتابش در مورد زهد پيامبر (ص) نوشته: كه عبد الواحد از محدّثى از معاذ بن جبل نقل كرد، محدث گفت: به معاذ بن جبل گفتم:
براى من از حديثى كه خودت از پيامبر (ص) شنيدى و آن را حفظ كردى به دقت همان طور كه شنيدى بيان كن معاذ گفت: بله، آنگاه گريه كرد و گفت: پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا (ص)!
من در رديف پيامبر بر مركب سوار بودم و با او راه مى‏رفتم (1) آن حضرت چشم خود را به طرف آسمان گرفت و فرمود: سپاس خدايى را كه در خلق خويش هر چه بخواهد، حكم مى‏كند، سپس فرمود: اى معاذ! پاسخ دادم: بله اى رسول خدا و آقاى مؤمنان! دوباره صدا زد! اى معاذ جواب دادم بله اى رسول خدا پيشواى خير و پيامبر رحمت! فرمود: من سخنى را با تو در ميان مى‏گذارم كه هيچ پيامبرى با امت خود چنين سخنى نگفت كه اگر آن را مراعات كنى براى زندگيت مفيد است و اگر بشنوى و مراعات نكنى در پيشگاه حق تعالى محكومى سپس فرمود: خداى تعالى قبل از آنكه آسمانها را خلق كند هفت فرشته خلق كرد و در هر آسمان فرشته‏اى گذاشت كه از عظمت آن فرشته آن آسمان بزرگ گرديد و بر هر درى از درهاى آسمان فرشته‏اى براى دربانى قرار داد ملايكه حافظ و نويسندگان اعمال بشر عمل بشر را از صبح تا شب مى‏نويسند سپس حفظه عمل را كه بسان نور خورشيد مى‏درخشد، بالا مى‏برند تا به آسمان دنيا مى‏رسند، در حالى كه آن عمل را پاكيزه و زياد مى‏دانند ولى فرشته دربان به ايشان مى‏گويد اين عمل را برگردانيد و بر روى صاحب آن بزنيد، من فرشته غيبت هستم هر كس غيبت كند نمى‏گذارم عملش به غير من از فرشتگان برسد خداى تعالى به من چنين امر فرمود: آن حضرت فرمود: سپس حفظه روز بعد با عمل ديگر بالا مى‏روند فرشته آسمان اول عمل را پاكيزه و زياد مى‏شمارد، از آنجا عبور نموده و علم را مبرند تا به آسمان دوم مى‏رسند، فرشته‏اى كه در آسمان دوم است مى‏گويد. بايستيد و عمل را بر روى صاحبش بزنيد، زيرا مقصود او از اين علم متاع دنيوى است، و من صاحب دنيا هستم نمى‏گذارم عمل از من به ديگر فرشتگان برسد. فرمود: بار ديگر فرشتگان حافظ، عمل صدقه و نماز را با خوشحالى بالا مى‏برند و از آن اعمال خوشحالند و به آسمان سوم مى‏رسند.
ملك دربان مى‏گويد: بايستيد و اين عمل را بر روى و پشت صاحبش بزنيد! من ملك صاحب كبر هستم. سپس مى‏گويد: او عمل كرد ولى در مجالس بر مردم تكبر نمود، و پروردگارم به من امر فرمود كه عملش را نگذارم تا به ديگر ملايكه برسد فرمود: حفظه بار ديگر عملى را كه همانند ستاره درخشان است و نور افشانى مى‏كند و با طمطراق حركت مى‏نمايد و عبارت از تسبيح و روزه و حج است مى‏گيرند و به آسمان چهارم مى‏رسند، فرشته دربان مى‏گويد بايستيد و اين عمل را بر روى و جلوى صاحبش بزنيد، من فرشته عجب هستم او از خودش خوشش مى‏آمد به اينكه عمل كرده و خودپسندى در او راه يافته است. پروردگار به من دستور داد كه نگذارم عملش به ديگران برسد. آن حضرت ادامه داد: حفظه عمل ديگرى را همانند عروسى مزيّن كه براى شب زفاف آماده باشد و مشتمل بر جهاد و نماز و صدقه ما بين دو نماز است مى‏گيرند و بالا
مى‏برند و به آسمان پنجم مى‏رسند و عمل آهنگى همانند آهنگ شتر و نورى همانند نور خورشيد دارد (1) فرشته دربان مى‏گويد: صبر كنيد من فرشته حسد هستم و اين عمل را بر روى صاحب آن بزنيد و بر پشتش بگذاريد، زيرا او به كسى كه براى خدا علم مى‏آموخت و يا كار مى‏كرد حسد مى‏ورزيد. وقتى عمل و عبادت كسى را بيشتر مى‏ديد حسادت مى‏كرد و او را مورد حمله قرار مى‏داد پس عمل را بر دوشش بگذارند و عملش او را لعنت مى‏كند. فرمود: و ملايكه حافظ عمل بنده ديگرى را كه عبارت از نماز و زكات و حج و عمره است مى‏گيرند، و به آسمان ششم مى‏برند فرشته مى‏گويد: صبر كنيد من موكل مهربانى هستم اين عمل را به صورت صاحبش بزنيد و چشمانش را كور كنيد، زيرا صاحب اين عمل بى‏رحم است وقتى بنده‏اى از بندگان خدا در مسير آخرت مرتكب اشتباهى مى‏شد و يا به ضرر دنيوى مبتلا مى‏شود او را دشنام مى‏داد. پروردگارم به من دستور داد كه نگذارم عملش بالا برود. فرمود: فرشتگان حفظه عملى كه عبارت است از فقه و اجتهاد و ورع مى‏گيرند و اين عمل صدايى بسان صداى رعد و روشنى همانند روشنى برق دارد و سه هزار فرشته با او همراهند و به فرشته آسمان هفتم مى‏رسند وى مى‏گويد بايستيد و اين عمل را به روى صاحبش بزنيد من فرشته حجاب هستم هر عملى كه براى خدا نباشد جلويش را مى‏گيرم، زيرا اين شخص مى‏خواهد پيش فرماندهان مقامى كسب كند و در مجالس از او سخن گويند و در شهرها مشهور شود خداى تعالى به من امر فرمود كه من عملش را كه خالص براى خدا نشده است نگذارم كه به ديگران برسد فرمود: ملايكه حفظه با خوشحالى عمل بنده‏اى را مى‏گيرند و آن عمل عبارت است از: نماز و زكات و روزه‏ها و حج و عمره و خوش اخلاقى و سكوت و ذكر زياد و ملايكه آسمانها و ملايكه هفتگانه با جمعشان او را مشايعت مى‏كنند، و بر همه پرده‏ها گام نهاده تا آنكه عمل را پيش پروردگار مى‏گذراند و شهادت مى‏دهند كه او عمل و دعا نموده است خداى تعالى مى‏فرمايد شما حفظه عمل بنده من هستيد و نگهبان درونى او من هستم، او اين عمل را به خاطر من نياورده است لعنت من بر او باد! ملايكه مى‏گويند لعن تو و لعنت ما بر او باد!

سپس معاذ گريست گفت: من از رسول خدا (ص) پرسيدم چگونه عمل كنيم تا با اخلاص باشد؟ حضرت فرمود: اى معاذ در يقين به پيامبرت اقتدا نما معاذ گفت عرضه داشتم: تو رسول خدا هستى و من معاذم فرمود: اگر در عمل نيز كوتاهى كردى، ولى زبانت را بر برادران و حافظان قرآن كوتاه كن و گناهان خود را بدوش بگير و بر برادرانت بار نكن و براى تزكيه خودت به اينكه دامن خودت را پاك كنى از ديگران بدگويى نكن.! و با فرو گذاشتن برادرانت خودت را بالا نبر، و در عملت ريا منما و در عمل آخرتى دنيا را وارد
نكن (1) و در مجلست فحش مگو تا از بد اخلاقيت از تو بترسند، در حضور كسى با شخص ديگر در گوشى نگو و خودت را در مردم برتر مشمر كه خيرات دنيا از تو بريده مى‏شود. و مردم را پاره پاره مكن! خداى تعالى فرمود: وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً «1»: قسم به ناشطات آيا مى‏دانى ناشطات چيستند؟ ايشان سگهاى اهل جهنم هستند كه گوشت و استخوان ايشان را پاره پاره مى‏كنند.
پرسيدم اين همه اعمال در توان كيست؟ فرمود: اين كار آسانى است براى كسانى كه خدا آسان ساخته است. محدّث مذكور گفت: معاذ بن جبل بسيار اين حديث را نقل مى‏كرد و نديدم كه به اندازه آن قرآن تلاوت كند.

                        آداب راز ونياز به درگاه بى نياز (ترجمه عدة الداعي)، ص: 197


چهارشنبه بیست و سوم 1 1391 23:28
X