هیچگاه نخواسته ام که فراموشت کنم,یعنی نتوانسته ام

تودرخون وجان من جریان داری.میخواهم ازتوسرودی بسازم که عاشقانه ترین نگاهها رادربرداشته باشد.

گلهایت رابه من بده

                میخواهم وقتی نیستی خانه ام سرشاراززنبق........باشد........

دیگه دارم نامیدمیشم یه زمانی خیلی هابهم سرمیزدنداماحالا.....

خوش حال میشم نظرات وپیشنهاداتونوبخونم.

قربون همه ی شمادوستای گلم

 

 ylin


دسته ها : واماعشق
شنبه دهم 12 1387
X